Northvolt går vidare med Västerås och Skellefteå i processen för att etablera en storskalig batterifabrik

Northvolt tar nu nästa steg för att etablera en storskalig batterifabrik i Europa. Under hösten kommer samråd om tillstånd för nyetablering av en anläggning för storskalig tillverkning av litium-jon-batterier att inledas i Skellefteå kommun och i Västerås kommun.

Efter vårens diskussioner med åtta svenska och två finska kommuner har Northvolt efter noggrann analys av förutsättningarna på respektive ort fattat beslut om att inleda samråd för nyetablering i Västerås och Skellefteå. Valet att gå vidare med två orter samtidigt hör samman med den ambitiösa tidsplanen, där förutsättningarna att få ett skyndsamt miljötillstånd är centralt för att tidtabellen ska hållas.

Såväl Skellefteå som Västerås har mycket goda förutsättningar att kunna leverera på de fysiska parametrar som är grundläggande för etableringen vad gäller tillgång till mark, energi och goda logistiska förbindelser. Andra faktorer som vägts in är bland annat möjligheterna att attrahera kvalificerad arbetskraft, lokala förutsättningar för att skapa ett kluster av batterikompetens och engagemang från lokala beslutsfattare och näringsliv.

Sammantaget gör Northvolt bedömningen att Västerås och Skellefteå är de två orter som är bäst lämpade för fabriksetableringen.

Peter Carlsson, VD Northvolt.

”Efter en djuplodande analys av tio mycket intressanta alternativ för Northvolts första fabrik har vi efter en samlad bedömning landat i att det finns bäst förutsättningar i dessa två orter. Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxid-neutralt samhälle och vi har mötts av ett fantastiskt engagemang i vår dialog med lokala företrädare i både Skellefteå och Västerås”, säger Peter Carlsson, vd, Northvolt.

Northvolts planerade byggprojekt och verksamhet medför krav på miljöprövning och därtill tillkommer en särskild process för bygglov. Samrådsprocessen inleds under hösten och är en viktig del i tillståndsansökan. Under samrådsprocessen analyseras miljökonsekvenser och eventuella risker kopplade till nyetableringen. Resultatet av samrådsprocessen är del i underlaget för tillståndsansökan som kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen.

”Vi håller ett väldigt högt tempo, men det är en nödvändighet för att vi ska kunna ta en ledande roll på den europeiska marknaden och kunna möta en växande efterfrågan på batterier. Förutsättningarna för att få till stånd en noggrann, professionell och skyndsam miljöprövning är avgörande. Därför går vi vidare med parallella samrådsprocesser med två orter”, säger Peter Carlsson.

 Källa: Northvolt