Snabbt bredband till alla i Norrbotten inom tre år

Om tre år ska alla i Norrbotten ha tillgång till snabbt bredband. Det är målet för Region Norrbotten.

I dag har 66 procent av hushållen i Norrbottens län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s eller mer. Snittet för riket är 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.

Målet för Norrbotten är att alla i länet ska ha tillgång till snabbt bredband om tre år.

Bland Norrbottens kommuner har Luleå kommit längst med nästan 80 procent fiberanslutna hushåll, medan Gällivare och Överkalix endast har runt 26 procent fiberanslutna hushåll. Men bredbandsutbyggnaden går framåt, i Arjeplog, Gällivare, Kiruna, Kalix, Överkalix och Haparanda har politiker tagit beslut om full utbyggnad av fiberbredband.

– Vi vet att det pågår en stor utbyggnadsvåg i länet just nu och det stora arbetet ligger hos våra kommuner. De gör ett fantastiskt jobb i att bygga ut bredband i vårt län med så stora avstånd, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Jokkmokk och Övertorneå har redan idag skapat möjlighet för nära 95 procent av hushållen att ansluta sig till fiberbredband.

– Siffrorna för 2016 ser inte så imponerande ut som den kommande verkligheten. Under 2016 har kommunerna ägnat sig åt planering av utbyggnaden, men här mäts bara anslutna hushåll. De kommande åren kommer vi se en markant ökning av anslutna hushåll, säger Johanna Lindberg som arbetar på Region Norrbotten som regional bredbandskoordinator.

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare. I och med regionbildningen vid årsskiftet har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor flyttats från Länsstyrelsen till Region Norrbotten.

Bredbandskoordinatorn ska bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Källa: Region Norrbotten