Konkurserna för aktiebolag ökade med 3 procent i april

Företagskonkurserna under april landade på 517 aktiebolag, en ökning på tre procent. Det är flera stora företag och väletablerade varumärken som gått i graven. Största konkurserna denna månad är modekedjan JC Sverige AB, telefoniföretaget Dialect samt ett av Skånes största taxibolag, Ringduve Taxi. Totalt drabbades 2 283 anställda när deras arbetsgivare försattes i konkurs – en ökning med 64 procent. 

Konkurserna fortsätter att öka. Under april registrerades 517 svenska aktiebolag i konkurs, vilket är ökning med tre procent jämfört med samma period i fjol. På årsbasis har konkurserna ökat med fem procent. Totalt har konkurserna ökat under 11 månader i rad.

Den genomsnittliga omsättningen på de 517 konkursade företagen denna månad är åtta miljoner. Det är en ökning med 30% jämfört med samma månad förra året, men en fördubbling sett till en vanlig månad.

– Precis som förra månaden utmärker sig april som en månad med stora och väletablerade företag som nu gått i graven. Det är en dyster utveckling att omsättningen på de konkursade bolagen är så pass hög – det betyder att större företag har fått svårare att överleva, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Den största konkursen i april är modekedjan JC Sverige AB. De hade en samlad omsättning på 660 miljoner och konkursen drabbar över 200 anställda. JC har länge haft ekonomiskt problem och inledde senast i februari en misslyckad företagsrekonstruktion. Konkursen innebär att ett 30-tal butiker stängs.

Ytterligare en stor konkurs denna månad är IT- och telefoniföretaget Dialect. Totalt är det två bolag i koncernen som försatts i konkurs – Dialect Sverige AB med en omsättning på 312 miljoner kronor och Dialect AB med 56 miljoner i omsättning enligt senaste bokslutet. Dessutom har ett av Skånes största taxibolag, Ringduve Taxi Beställningscentral, försatts i konkurs denna månad. Bolaget hade bland annat avtal med Region Skåne för sjukresor och färdtjänst.

Månadens tre största konkurser var även stora arbetsgivare. Totalt drabbades 2 283 anställda av konkurser denna månad, en ökning med hela 64 procent.

Geografiskt sett ökar konkurserna i 12 län hittills i år. Störst procentuell ökning finns på Gotland (50%), i Blekinge (39%) och Södermanland (32%). Stockholm fortsätter att uppvisa kraftiga ökningar, från 599 till 726 konkurser. En ökning med 21 procent på årsbasis. Både i Västra Götaland (-4%) och Skåne (-16%) minskar konkurserna.

Källa: Creditsafe