Norrmejerier summerar 2019 – ett år med många utmaningar

Norrmejerier Årsredovisning 2019.

Norrmejerier summerar 2019 med ett nollresultat (-260 tkr) efter finansiella poster. ”Ett långt ifrån tillfredsställande resultat” konstaterar Anders Fredriksson, vd Norrmejerier. Omsättningen blev närmare 119 Mkr högre än föregående år och mjölkinvägningen slutade på 205 Mkg, i nivå med 2018.

Trots en stark höst och en bra avslutning av året nådde inte föreningen sina målsättningar för 2019. Föreningens omsättning ökade under 2019 men då kostnaderna var högre än förväntat uteblev resultatet. Stora utmaningar första halvåret med produktionsproblem p g a föråldrad utrustning och problem i pulveranläggningen tillsammans med att mjölk- och filkonsumtionen under året minskade i högre takt än tidigare var de huvudsakliga orsakerna till tappet.

–   Norrmejerier har under de senaste åren investerat i ny produktionsutrustning och att ersätta gamla maskiner, nu ligger stort fokus på att nå de produktivitetseffekter som dessa ska ge säger Anders Fredriksson.

Under året har betalningen per kg invägd mjölk (inkl. ekologisk) försvagats och den genomsnittligt utbetalda ersättningen för mjölkråvaran var under 2019 13 öre lägre än genomsnittet 2018.

–   Vi är inte nöjda, säger Ulla Bergström ordförande Norrmejerier. Att vi under året tvingats sänka betalningen för mjölken är inte i enlighet med våra ambitioner. Nu växlar vi upp med nya samarbeten, ny affärsstrategi och fullt fokus på att vi som ägare ska få utväxling för våra investeringar i föreningen och att betalningen kan höjas.

Nya samarbeten

Konsumtion av mjölk som måltidsdryck förväntas minska även kommande år. Tillväxten inom ost förväntas dock fortsätta, framför allt inom matlagningssegmentet. Den satsning på en norrländsk grillost, gjord på 100% norrländsk mjölkråvara som Norrmejerier presenterade i slutet av 2019 ligger därmed helt rätt i tiden. Satsningen, som görs tillsammans med Ica Sverige och Fontana Food, innebär att Norrmejerier investerar i en ny ysteri- och förädlingsanläggning där den nya produkten kommer att tillverkas.

–   Detta är produkt som är efterlängtad av konsumenter i hela Sverige och jag ser verkligen fram emot lanseringen i höst, säger Anders Fredriksson. De samarbeten vi nu etablerat med dessa två stora aktörer innebär att vi som mejeriförening kommer att stärka vår betalningsförmåga till de norrländska mjölkbönderna, vilket är mycket positivt.

Intensifierat hållbarhetsarbete

Under hösten 2019 beslutade Norrmejeriers styrelse om en ny affärsstrategi för föreningen. I korta drag bygger den nya strategin på fyra delar; Tydligare prioritering av sortiment och varumärken utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Fortsatt tillväxtfokus på Västerbottensost. Ökat fokus på produktivitet. Ökat fokus på hållbarhet.

–   Som ett led i den nya strategin kommer vi att intensifiera hållbarhetsarbetet och synliggöra hur Norrmejerier bidrar till ett långsiktigt, hållbart och levande Norrland säger Anders Fredriksson. Norrland har unika förutsättningar för en hållbar mjölkproduktion, det är något vi ska bli bättre på att berätta så att fler ser möjligheten och styrkan med det norrländska jordbruket.

____________________________________________________________________________

Fakta 2019 (siffror inom parentes avser 2018)

  • Resultat efter finansiella poster: -0,260 miljoner kr (16,5 miljoner kr)
  • Omsättning: 2 075 miljoner kr (1 956 miljoner kr)
  • Invägning: 205 miljoner kg (206 miljoner kg)
  • Antalet aktiva mjölkbönder i december 2019: 354 st (372 st)

Länk: Norrmejeriers årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning

Källa: Norrmejerier