Regeringen gör det lättare att anställa första medarbetaren

Presskonferens med biträdande finansminister Per Bolund (MP).

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget möjliggörs genom det förslag om skatt på flygresor som just nu bereds i Regeringskansliet och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

– Många företag som idag är stora arbetsgivare och motorer i samhällsekonomin har en gång varit små. Det är ofta ett stort steg att anställa sin första medarbetare. På det här sättet sänker vi tröskeln så att fler företagare vågar ta steget, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och flyget står idag för stora klimatutsläpp. Regeringen har därför varit tydlig med sin ambition att införa en skatt på flygresor för att minska flygets klimatpåverkan.

– Vi avser skicka ett förslag om skatt på flygresor till Lagrådet före sommaren. På så vis skapar vi en grön skatteväxling där vi höjer skatten på utsläpp och sänker skatten på arbete, säger Per Bolund.

Förslaget i korthet: Nedsatt arbetsgivaravgift för första medarbetaren

Befintlig lagstiftning om nedsättning av arbetsgivaravgifterna (”Växa-stödet”) som idag omfattar enskilda näringsidkare föreslås utvidgas till att även omfatta fler företagsformer. Det remitterade förslaget omfattar handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 % till 10,21 % för den första medarbetaren i dessa företag. Detta innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas vid dessa anställningar.

  • För att få nedsättningen krävs minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka. Den gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000.
  • Företaget ska inte haft några anställda efter 31 december 2016.
  • Detta föreslås vara en tillfällig lagstiftning 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 berättigas till nedsättningen från och med den 1 januari 2018.
  • Den maximala nedsättningen blir 63 630 kr per företag. Beräknad nettokostnad för förslaget är 1,80 miljarder kronor 2018 och därefter 1,44 miljarder kronor per år.

Pressmeddelande: Regeringskansliet

 

Video från presskonferens (18:50 min).