Kraftig ökning i antalet sålda småhus

Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets
tredje kvartal jämfört med samma period i fjol.

Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet
med ett undantag; Gotland.

Totalt såldes det 18 981 småhus mellan juli och september i år. Det är en ökning med 13 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol då det såldes 16 835 småhus i landet. Siffrorna kommer från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret.

– Det skärpta amorteringskravet 2018 medförde en tydlig nedgång i omsättningen som nu återhämtat sig starkt. Omsättningen har även påverkats positivt av att prisnivåerna stabiliserats och de mer samstämmiga prisförväntningarna hos köpare och säljare, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Den ökade omsättningen på småhusmarknaden gäller i stort sett för hela landet. Särskilt tydligt är det för storstadslänen och länen i södra delarna av Sverige.

Störst ökning i Kalmar län och Södermanlands län

Störst är ökningen i Kalmar län där antalet sålda småhus under tredje kvartalet ökade med 33 procent jämfört med samma period i fjol. Därefter kommer Södermanlands län där omsättningen ökade med 31 procent.

Undantaget mot den starka utvecklingen finns på Gotland. Där minskade antalet sålda småhus med en procent under tredje kvartalet.

– Det här bekräftar de signaler som vi redan sett under hösten från andra håll om att det skett en omsättningsökning. Lantmäteriets siffror som omfattar samtliga försäljningar av småhus indikerar emellertid en större ökning än vad som tidigare kommit fram, säger Henrik Roos.

ANTAL SÅLDA SMÅHUS

Län20182019Skillnad
Stockholms21672 52416%
Uppsala59566612%
Södermanlands55572631%
Östergötlands71082116%
Jönköpings58068318%
Kronobergs38045018%
Kalmar60180033%
Gotlands160159-1%
Blekinge37444318%
Skåne23222 58211%
Hallands6696741%
Västra Götalands25352 87313%
Värmlands6656752%
Örebro5836369%
Västmanlands4564989%
Dalarnas72381012%
Gävleborgs6957325%
Västernorrlands5806298%
Jämtlands29832810%
Västerbottens5726219%
Norrbottens6156516%
Totalsumma16 83518 98113%

Källa: Lantmäteriet