5,4 miljoner till länets glesbygdsbutiker

20 län får del av det särskilda driftsstödet på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen. För Norrbottens del handlar det om dryga 5,4 miljoner. Pengarna ska användas till ett långsiktigt stöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden.

Driftsstödet fördelas till de aktörer på länsnivå som ansvarar för stödet till kommersiell service (länsstyrelser, samverkansorgan, landsting). Norrbotten tilldelas 5 427 110 kronor.

Under 2016 beviljades driftstöd till 181 dagligvarubutiker. Det är i stor utsträckning samma företag som ses som stödmottagare för 2017. Stödet är en del av Tillväxtverkets insatser att stärka tillgängligheten till kommersiell service i serviceglesa områden.Uppdraget pågår till och med 2019.

– Tillgång till kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att arbeta, bo och driva företag. De här pengarna har stor betydelse för möjligheten till utvecklingskraft i alla delar av landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Källa: Tillväxtverket