Guldhaven Pelagiska satsar på lokalt fiske i Norrbotten

Under 2016 färdigställdes en ny fiskfabrik i Kalix. Nu har de också förvärvat fiskodlingen Fiskcentrum i Piteå. Det handlar om bolaget Guldhaven Pelagiska AB som satsar på att utveckla både eget fiske och mottagning av lokalt fångad fisk. 

Grunden för företaget lades 1992 när Kent Karlsson började fiska tillsammans med Arnold Bodlund. Först strömming på våren och sedan gädda på sommaren. Några år senare började de tråla efter siklöja och då började produktionen av löjrom.

Sedan 2006 driver de bolaget Guldhaven Pelagiska AB.

Fiskcentrum är en fiskodling som specialiserat sig på regnbågslax.

– Fiskodlingen garanterar sysselsättning för personalen även vintertid samt att det ger en stabil åtkomst av fisk under året, jämfört med varierande vildfiskbestånd, och ytterligare ett ben för oss att stå på. Många av företagets nya produkter är mycket efterfrågade på marknaden, såsom abborrfilé, men tillgången har varit liten, säger Teija Aho, VD för Guldhaven Pelagiska AB.

– Jag tycker att Guldhaven Pelagiska har hittat ett bra koncept genom att skapa en fungerande mottagning, beredning och marknadsföring för vildfångad fisk. Det höga priset för odlad norsk lax har medför också ett kraftigt ökat intresse för både vildfångad fisk och odlad regnbåge, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Källa: Norrlandsfonden