Tio öre mer för mjölken

"– En viss variation är oundviklig, men vi hoppas att framtida svängningar inte ska bli lika dramatiska som de senaste två åren", säger Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier. FOTO: MARIANN HOLMBERG

Norrmejerier höjer ersättningen för mjölkråvara med tio öre från 1 augusti 2017.
– Det är verkligen glädjande att vi kan höja ersättningen för mjölk ytterligare ett steg, tycker Ulla Bergström, ordförande, Norrmejerier.

Samtidigt återgår tillägget för ekologisk mjölkråvara till samma nivå som januari 2016, vilket innebär en sänkning med 10 öre. Det lägre ekotillägget är en anpassning till rådande marknadsläge. Den senaste tiden har världsmarknadspriset stigit för den feta mjölkråvaran, istället har efterfrågan på ekomjölk just nu stagnerat.

– En viss variation är oundviklig, men vi hoppas att framtida svängningar inte ska bli lika dramatiska som de senaste två åren, säger Ulla Bergström.

Norrmejerier höjde senast ersättningen den 1 januari 2017 med 30 öre.

Fakta Norrmejerier ekologiskt

Norrmejerier har många ekologiska mjölkbönder. Andelen ekologisk mjölkråvara närmar sig en femtedel av den totala mjölkvolymen. Antalet ekologiska produkter ökar också stadigt. Exempelvis Norrmejeriers mjölk i flera fetthalter och laktosfri mellanmjölk, smör, vispgrädde, Crème Fraiche, flera sorters filmjölk, yoghurt i flera smaker och produkter inom varumärkena Fjällfil och Verum.

Se hela Norrmejerier ekologiska sortiment: www.norrmejerier.se/produkter/ekologiskt

Satsningen på ekologisk mjölk och ekologiska produkter har genomsyrat Norrmejeriers arbete med extra ersättning till mjölkbönder under omställningstiden.

Fakta KRAV

Norrmejeriers gårdar och mejerier är KRAV-certifierade som är en garanti för extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.