”Future of marketing” är artikeln ”End of Marketing” förklarad i ett föredrag. De har samma innehåll men olika titel pga att det inte finns några belägg för att framtidens marknadskommunikation innebär slutet för den typ av masskommunikation vi ser idag.