Rybs-odlande lantbruk Årets gröna företag

Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande, Per Pesula, Pesula Lantbruk och Kari Erkheikki, Swedbank.

Norrbotten Pesula Lantbruk i Övre Kukkola, Haparanda, har av LRF Norrbotten och Swedbank utsetts till Årets gröna företag 2017. Priset på 10 000 kronor delades ut vid LRF Norrbottens regionstämma i Boden på tisdagen. Där fick också Herbert Nyman, Altersbruk, förnyat förtroende som ordförande.

Herbert Nyman anslog en positiv ton på stämman och pekade på samhällets allt större stöd för de gröna näringarna. Han exemplifierade med den regionala och nationella livsmedelsstrategin som kommit på pränt, liksom ett nationellt skogsprogram som är på gång. I Piteå förs diskussioner om att starta ett kluster för regional utveckling av de gröna näringarna vid Grans naturbruksgymnasium.
– Politikerna har börjat vakna upp, och börjar förstå vikten av en egen livsmedelsförsörjning, och att vi måste satsa på skogen för att kunna uppnå målet om ett fossilfritt samhälle, menar Herbert Nyman.

Upprop till landsbygdsministern
Stämman beslutade också att skicka en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med budskapet att Norrbottens lantbrukare nu vill se konkreta åtgärder för att stärka konkurrenskraften och ge ökad tillväxt på landsbygden.

Till nya ledamöter i regionstyrelsen valdes Lars Eriksson, Hundsjö och Hulda Wirsén, Överkalix. I styrelsen ingår även Jenny Karlsson, Kalix , Rolf Hjärtberg, Lovikka och Herbert Nyman, Altersbruk, ordförande.

Pesula Lantbruk tog emot pris
Pesula Lantbruk fick priset som Årets gröna företag. I motiveringen sägs att ”företaget kännetecknas av innovationslust, engagemang och hållbart tänkande. De visar därmed vägen för många andra bönder i Norrbotten”.
Det helt igenom ekologiska lantbruket ägs av Per och Åsa Pesula, och även sönerna Vilhelm, 15 och Gustav, 18, hjälper till. Lantbruket har 60 kor som mjölkas med robot och ungefär lika många ungdjur. Foder odlas i form av vall på 240 hektar.

Men sedan 2010 odlar paret också rybs, vilket är en släkting till raps. Fördelen med rybs är att den hinner mogna på de norrbottniska breddgraderna, till skillnad från raps. Paret har byggt en livsmedelsgodkänd anläggning för att pressa olja, och säljer till olika återförsäljare, marknader och mässor.

Gårdsbutik och senap
Förutom till matolja används en del av oljan, efter konvertering, till bränsle, för att driva spannmålstorken. Restprodukten, efter att all olja pressats ut, kommer också till användning. Det omvandlas till foderpellets och blir till proteinrik mat till korna.

Pesulas är en av få norrbottniska lantbruk som odlar rybs, men de tror att det kommer att bli vanligare i framtiden.
– I takt med att mjölkgårdar läggs ned kan det bli intressant att istället för gräs odla rybs och sälja fröna direkt till foderförsäljare. På så vis kan vi samtidigt hålla landskapet öppet.

Pesula Lantbruk har även en välkänd gårdsbutik och har börjat experimentera med framställning av senap.

Andra utmärkelser
På regionstämman prisades även Årets nötsköttsföretag, som offentliggjorts tidigare, nämligen Selets Bruksgård, liksom Årets aktivitetspris som gick till Hortlax LRF-avdelning. LRFs hedersutmärkelse, Silvernålen, tilldelades Mats Granberg, Roknäs och Britt-Mari Sandström Österby.

Motion till riksförbundsstämman
En motion beslutades skickas vidare till riksförbundsstämman. LRF Norrbotten vill att utbildningar inom naturturism i huvudsak ska förläggas till naturbruksgymnasierna. De har de bästa förutsättningarna att också lära ut de spelregler och arbetssätt som måste finnas mellan intressena naturturism och markägande.

Källa: LRF Norrbotten