​Nordisk rymdregion för fler nya företag

Första träffen för aktörerna inom Nordic Space Innovation

Nu samlas de främsta aktörerna inom rymdbranschen på Esrange i Kiruna för att diskutera strategiskt samarbete med målsättning att bli en av de främsta rymdregionerna i världen. En plattform som ska skapa bättre förutsättningar att få fram fler nya företag. Ett samarbete har inletts med de nordiska rymdinkubatorerna i Norge, Finland, Danmark – som är under uppstart -, Sverige samt Estland, och inkluderar även andra aktörer som arbetar med rymdteknologi och tillämpningar. Medverkar gör också Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och Stefan Gustafsson, Technology Transfer Officer från European Space Agency.

Det är första gången toppmötet Nordic Space Innovation Meetup hålls. Initiativtagare är Arctic Business Incubator som leder rymdinkubatorn ESA BIC Sweden tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. Mötet syftar till att öka erfarenhetsutbytet och utveckla ett hållbart samarbete för en stark nordisk rymdregion.

– Vi är starkt övertygade om att det här är början till nya affärsmöjligheter både för befintliga och nya företag. Vi vill göra det ännu lättare för företag att använda rymdteknik som ger mervärde och utvecklar affärerna. Det finns ett otroligt starkt nätverk via ESA som de kan få stor nytta av, säger Jens Lundström, vd Arctic Business Incubator och verksamhetsansvarig ESA BIC Sweden.

– I de nordiska länderna har vi unika förmågor och kompetenser relaterade till rymden och genom att arbeta närmare varandra kan Norden bli ännu starkare. Jag ser det som en början till ett blomstrande nordiskt innovationsekosystem inom rymd som kan ge nya produkter och tjänster till en global marknad, säger Stefan Gustafsson, Technology Transfer Officer, European Space Agency.

Några exempel på bolag som med hjälp av ESA BIC Sweden tagit stora kliv framåt och lyckats är APR Technology, SallyR, Schvung Ride och börsnoterade Unibap.

8-10 april träffades aktörerna på LTU campus och Esrange Space Center i Kiruna. Allt genomförs i samarbete med Swedish Space Corporation, European Space Agency, Luleå Tekniska Universitet, projektet RIT (Rymd, Innovation och Tillväxt), Rymdstyrelsen, Kiruna kommun och Esrange Space Center.

Källa: Arctic Business Incubator