Luleå airport minskar antalet passagerare

Luleå airport minskar antalet passagerare

Flygandet minskade på länets största flygplats under inledningen av 2018.

Antalet passagerare och landningar på Luleå airport minskade under mars jämfört med ifjol, enligt Swedavias senaste statistik. Totalt sett ökade antalet passagerare från Swedavias flygplatser i landet.

Totalt flög 106 696 passagerare till och från Luleå airport under mars månad. Det innebär en minskning med en procent jämfört med samma period år 2017.

Antalet landningar på Luleå airport under mars blev totalt sett 749 stycken, vilket är en minskning med elva procent jämfört med 2017.

3 470 000 passagerare flög totalt sett till och från Swedavias tio flygplatser i Sverige under mars 2018. Det är en ökning med drygt tre procent jämfört med motsvarande period 2017. Antalet utrikesresenärer ökade med nio procent till 2 259 000, samtidigt minskade inrikesresandet med sex procent till 1 210 000.

 

Källa: Sweavia