Årets innovatörer ökar säkerheten och minskar mänskligt lidande – Ny version

George Nikolakopoulos, Årets Innovatör för anställda vid Luleå tekniska universitet, Philip Engström, Årets Alumn, Anita Lindfors, Norrbottens kommuner, Årets Samverkanspris och Kristina Ulander Årets Innovatör student

Priset Årets innovatör för anställda vid Luleå tekniska universitet
har tilldelats robotikforskaren George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik. Detta för de autonoma drönare som robotikgruppen utvecklat, för bland annat säkrare arbetsmiljö i gruvor. Årets innovatör student, tilldelades Kristina Ulander, på sjuksköterske-programmet, för hennes rörelseregistrerande madrass som kan
hjälpa till att förebygga trycksår hos patienter.

– De autonoma drönarna kan öka säkerheten för människor som arbetar i gruvor, genom att drönarna undersöker om ett visst område är tillräckligt säkert att vistas i. Det är jätteroligt att robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet har intagit en ledande position inom detta område, sade George Nikolakopoulos.

Kristina Ulanders innovation bygger på att sensorer registrerar patientens tryck och rörelser, när de ligger i sängen, så att vårdpersonal kan läsa av data för att se om det föreligger risk för trycksår.

– Detta kan förebygga mänskligt lidande och minska vårdkostnaderna, Det känns helt fantastiskt att få detta pris, jätteroligt, sade Kristina Ulander.

Pristagarna fick motta en check på vardera 10 000 kronor av Nordeas Norrlandsstiftelse. Stiftelsens främsta ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.
Årets Innovatör George Nikolakopoulos, juryns motivering:
”George har med stort engagemang drivit forskning från idé till unik produkt i världsklass. En skalbar produkt med ett brett användningsområde som förbättrar arbetsmiljön vid riskfyllda moment. Detta bidrar till stor nytta för såväl människa, industri och samhälle. Som ledare för sin forskargrupp odlar George en entreprenöriell kultur som inspirerar till nya innovationer.”
Årets Innovatör, Kristina Ulander, juryns motivering:
”Kristina har visat på kreativt tänkande i kombination med entreprenörskap vilket lett till en produkt som bidrar till att förebygga ett stort problem inom vården. Genom att kombinera ny teknik med hälsovetenskaplig kunskap har hon tagit fram en lösning som minskar patienters lidande, främjar vården och minskar vårdkostnader. Hennes lösning har potential att märkbart förbättra framtidens vård och omsorg.”

Luleå tekniska universitet delade även ut priset Årets Alumn till Philip Engström, Important Looking Pirates och till Liv Sandberg, byråchef Facebook i Sverige samt Årets Samverkanspris till Anita Lindfors, Norrbottens kommuner. 

Årets Samverkanspris, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner, juryns motivering: ”Anita Lindfors har jobbat med regional utveckling på både kommunal och regional nivå. Med sin stora kunskap om vad som skapar tillväxt i kombination med sin strategiska förmåga har hon varit högst delaktig i att skapa synergier mellan näringsliv och akademi. Anita lyfter ofta vikten av att använda Luleå tekniska universitet som tillväxtmotor och har varit drivande i näringslivschefsgruppen för att hitta modeller för att samverkan mellan Luleå tekniska universitet och företagen ska öka.”

Källa: Luleå tekniska universitet