Lärande i fokus för föreläsningsserie

Under maj månad, på Vetenskapens hus i Luleå, anordnas en serie föreläsningar som belyser aktuella frågor inom lärande. Att lära med nya medier, undervisning i förskolan och nyanländas lärande och språkintroduktion är några ämnen som avhandlas. Föreläsningsserien är en del i lärarutbildningarnas 110-års jubileum som firas under 2017.

– Lärarutbildning i Luleå fyller 110 år i år och det vill vi fira genom att visa upp vår verksamhet, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Föreläsningarna riktar sig till en bred allmänhet och de olika föreläsningarna belyser vitt skilda ämnen på tema lärande. Till exempel kommer de olika talarna beröra frågor som nyanländas lärande och språkintroduktion, hur man som lärare kan utnyttja nya medier i undervisningen samt vilka utmaningar förskollärana möter i undervisningen. Caroline Graeske känner sig nöjd med vårens program och hoppas att föreläsningarna väcker debatt.

– Vi vill främst lyfta fram de verksamheter och forskningsprojekt som pågår vid lärarutbildningen idag. Vi vill också bjuda in till debatt om framtidens lärande. Tanken är att lyfta fram den långa seminarietraditionen samtidigt som vi fokuserar på framtiden och framtidens lärande, säger Caroline Graeske som hoppas att många besökare hittar till Vetenskapens hus under maj och juni.

Föreläsningsserien är en del av firandet av att lärarutbildning i Luleå fyller 110 år under 2017. Olika föreläsningar, samtal och debatter kommer att anordnas under hela året med start i maj. Kulmen på firandet nås 7 till 9 juni då lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet arrangerar ett tre dagar långt event med tema lärande och lärarutbildning på Vetenskapens hus i Luleå.

Länk till Lärarutbildningen i Luleå fyller 110 år med schema för föreläsningar perioden 2 maj till 30 maj samt information om aktiviteter i samband med firandet 7 juni -9 juni: https://www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Pedagogik-sprak-och-amnesdidaktik/Lararutbildningen-110-ar/Lararutbildningen-i-Lulea-fyller-110-ar-1.165171

Källa: Luleå Tekniska Universitet