Lärarutbildningen fyller 110 år

Stort jubileumsfirande 7-9 juni

Lärare har utbildats i Luleå i 110 år. 7-9 juni uppmärksammas detta med ett stort jubileumsfirande, med bland annat afterwork, debatter och spännande samtal.
   –Vi har en lång tradition av att utbilda lärare i Luleå och på Luleå tekniska universitet och det är något vi är stolta över. Vi knyter an till vår historia, samtidigt som vi fortsätter att utbilda nya generationer lärare, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Hösten 1907 startade folkskoleseminariet med 18 manliga studenter i provisoriska lokaler i centrala Luleå. Till seminariet hörde även en övningsskola. Två år senare påbörjades byggandet av lokalerna på Östermalm, där seminariet huserade från 1911 fram till 1987.
Från hösten 1919 fick även kvinnor söka till utbildningen och seminariet blev Sveriges första och enda samseminarium fram till år 1936. Utbildningen väckte stor uppmärksamhet nationellt och sågs av många som ett vågat experiment.

På Luleå tekniska universitet har lärare utbildats sedan 1977. I dag antar lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet cirka 300 lärarstudenter årligen inom programmen för förskollärare, grundlärare och ämneslärare.
– Lärarutbildningen var en av de första högre utbildningarna i Luleå. Nu, med 110-årsjubileet, vill vi både visa upp den långa historien och den verksamhet vi bedriver i dag, för att lyfta betydelsen av en god lärarutbildning och en välfungerande skola. Att utbilda nya lärare har en avgörande betydelse för framtiden, säger Caroline Graeske, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

Medier är varmt välkomna att delta i lärarutbildningens 110-årsfirande! De bifogade bilderna får användas fritt i redaktionella sammanhang.

HELA PROGRAMMET FÖR JUBILEUMSFIRANDET 7-9 JUNI:
Vi firar med föreläsningar, afterwork, samtal, debatt och lunchmusik. Lyssna på tankar om framtidens skola och ta del av aktuell forskning. Följ historien genom tillbakablickar och lyssna på Mikael Niemis erfarenheter som lärare.

7 juni, Vetenskapens hus, Luleå: Afterwork kl 17-19:
Ät och drick något gott när skådespelaren Charlotte Lindmark och ”andra typer” funderar kring dagens skola och förskola: Är stolarna för små för att barngrupperna ska vara så stora? Hur länge kan man vara pedagog med friskt humör bland förkylda elever och barn? Och vad är egentligen det roliga med skolplikt?

Efter framträdandet blir det samtal om Framtidens lärande med:
Carina Sammeli, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun
Magnus Åkerlund, skolchef i Bodens kommun
Magnus Selberg, vd för Nya Läroverket
Anna Vikström, utbildningsledare och biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet
Oskar Gedda, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum, HPC, vid Luleå tekniska universitet
Ida Karlberg-Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

8 juni, Vetenskapens hus:
09.00-09.30: Johan Sterte, rektor för Luleå tekniska universitet, inviger
09.30-11.00: Lärarutbildningen i dag och i morgon – några nedslag
11.00-12.00: Veteraner filosoferar. Samtal med Henning Johansson, Gunilla Johansson, Sven Nyberg och Birgitta Wallström
12.00-13.00:  Lunchmusik
13.00-14.30:  Författaren Mikael Niemi berättar om erfarenheter från skolans värld
14.30-15.00:  Mingelfika med musik
15.00-16.00:  Ylva Jannok Nutti föreläser om ”Samisk traditionell kunskap i förskola, skola och lärarutbildning”

9 juni, Vetenskapens hus:
09.00-10.00: Forskarna Eva Alerby och Ulrika Bergmark: ”Människa, rum & lärande”
10:00-11:00: Kristina Bergdahl: ”Jämställdhetsparadoxen – hur står det till med jämställdheten bland unga?”
11.00-12.00: Forskning pågår: Stina Thunberg: Den läsande avataren samt Märtha Andersson m fl: Om läsförståelse och gamification
12.00-13.00: Lunchmusik
13.00-13.30: Annica Henriksson, Catarina Lundqvist och Per Högström: Norrbottens Kommuner – med ett regionalt uppdrag att stödja skolutveckling
13.30-14.30: Luleå tekniska universitets Ylva Backman och Viktor Gardelli: Filosofiska samtal
14.30-15.00: Avslut och mingelfika

Källa: Luleå Tekniska Universitet