Öka din konkurrenskraft

Det är företag med visioner och driv som skapar jobben och formar bilden av norra Sverige som en ny innovativ region i Europa. Vi väljer därför att lyfta fram fyra företag som vi har samarbetat med och vill hylla Lundqvist Trävaru AB, treehotel, Sustainalube och Carolina Lundmark Weinz för deras hårda arbete som varje dag gör norra Sverige, vårt hem, till en mer attraktiv plats att bo på. Dela gärna filmen om du håller med!

Video/Facebook LTU Business