Peter Eriksson besökte Virtual Reality Lab

Peter Eriksson besökte Virtual Reality Lab

Två forskare inom malmgeologi, Tobias Bauer och Joel Andersson, har köpt in en avancerad drönare för detta ändamål. Mycket av det framtida geovetenskapliga arbetet kommer att ske i digital miljö.

– VR-labbet erbjuder en interaktiv miljö där forskare och studenter kan angripa problem och utvärdera 3D-modeller precist och säkert. Vi kan till och med samla in ny data här om modellerna är tillräckligt bra. Den här tekniken ökar säkerheten och sänker kostnader för en mängd olika applikationer och ger tillgång till viktiga observationer på platser som tidigare inte var tillgängliga för oss, säger Tobias Bauer.

Drönaren ska bli ett verktyg i arbetet att ta geovetenskaplig forskning och utbildning in i den digitala miljön.

– Drönaren tillåter oss att samla in högupplöst data från låg höjd med olika sensortekniker som vi sedan kan analysera simultant i VR-labbet. Snart kommer drönare att vara en naturlig del i geologens verktygslåda och jag tror att det kommer att gå fort. Vi som arbetar inom geovenskap vid Luleå tekniska universitet vill ligga i forskningsfronten vad gäller denna utveckling, säger Joel Andersson.

Detta var ministerns andra besök på Luleå tekniska universitet inom några veckor. Han var  nyligen hedersgäst vid invigningen av Mining and Civil Engineering Lab, ett lab för test av byggkonstruktion och infrastruktur, se länk nedan.

Joel Andersson
 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news