”Våra utbildningar gör svensk industri mer konkurrenskraftig”

 

I en video pratar lärare vid Luleå tekniska universitet bland annat om hur studenterna förbereds för arbetslivet genom att de i skarpa projekt får kombinera teknisk kunskap med mjukvarufärdigheter. Jan van Deventer, biträdande professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet, ger ett exempel på det när han berättar om universitetets höga kompetens inom fordonsdynamik.

– Studenterna lär sig integrera inbyggda system, som elektrisk hårdvara med tillhörande programvara, i mekaniska system. En del studenter genomför ambitiösa projekt som att utveckla elektroniska stabiliseringssystem. När de får bygga saker och testa sina idéer blir de väl förberedda på att bidra i industrin. Våra utbildningar bidrar därför till att göra svensk industri mer konkurrenskraftig.

CAD och ingenjörsteori integreras

Luleå tekniska universitet har bra utbildningsresurser i form av verkstäder, datorsalar och mjukvara, något som är en förutsättning för att kunna kombinera teori och praktik.

– På universitetet lär vi ut CAD och ingenjörsteori samtidigt, inte som separata ämnen. Vi ger studenterna möjlighet att lösa verkliga problem och göra bättre produkter genom att överväga övergripande funktion, prestanda, produktion och livscykel. Vi använder datorstödd design och simulering för alla delar av en produkt, säger Peter Jeppsson, universitetslektor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Nedan finns länkar till Siemens video och artiklar om hur Luleå tekniska universitet kombinerar teori och praktik samt hur universitetet drar nytta av modern programvara.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news