Bodens kommun tar SM-guld i myndighetsutövning

Bild från företagsfrukost 2018. Foto Bodens kommun/KOMM.

I SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) årliga Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2020 hamnar Bodens kommun högst upp och toppar därmed rankingen i hela Sverige.

Undersökningen är årligen återkommande och bygger på ett NKI-baserat enkätsvar där det lokala näringslivet får skatta kommunens myndighetsutövande inom förutbestämda områden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringtillstånd.

– Det är ett kvitto på att vi i Bodens kommun tar näringslivsutvecklingen på stort allvar. Oerhört glädjande och viktigt då vi nu står inför en samhällsomställning av sällan skådat slag. Vi har en häftig resa framför oss och här kommer vi som myndighet och samverkanspartner verkligen behöva vara på tårna då det ser ut som vi kommer att fullt upp en tid framöver, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

– Ett hårt och långsiktigt arbete som tydligt visar hur högt vi värderar och prioriterar samarbetet med våra företagare och vårt lokala näringsliv. Ett viktigt signal till många av de externa aktörer som nu i allt större utsträckning söker sig hit, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

Källa: Bodens kommun

Inlägget Bodens kommun tar SM-guld i myndighetsutövning dök först upp på Boden Gratistidning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Boden Gratistidning - Näringsliv hemsida http://boden.gratistidning.com/