Office ny partner till Hydro66

Från vänster: Daniel Krutrök, Anne Graf, Jan-Erik Magnström, Annika Rothoff, Christiaan Keet, Urban Pantzare

Colocationdatacentret Hydro66 i Boden väljer Office Sverige som ny samarbetspartner.
   – Det är ett viktigt strategiskt partnerskap för oss. Vi expanderar kraftigt på grund av marknadens efterfrågan och det medför ett ökat behov av teknisk drift. Office är en lokal, erfaren helhetsleverantör inom IT som kan tillgodose dessa behov och bidra till vår fortsatta konkurrenskraft, säger Christiaan Keet, datacentrets tekniska chef.

Hydro66 är den största leverantören av kommersiell datacenterkapacitet norr om Stockholm. Företaget står inför en storskalig expansion av verksamheten med fyra nya serverhallar och tredubblad effekt. Det innebär ett ökat behov av operativ bemanning.
   – Driften av ett colocation datacenter är ständig. Våra kunder är både lokala och globala. Det innebär att vi behöver ha teknisk support och operativ bemanning på plats dygnet runt. Med Office som partner kan vi bibehålla service och kvalitet samtidigt som vi växlar upp i kapacitet, säger Christiaan Keet.

Samarbetet mellan Hydro66 och Office inleddes 1 augusti. Tillsammans med datacentrets egen personal kommer IT-konsultbolaget att jobba med support, underhåll, drift och installation av kundernas servrar. Office finns på 21 orter i Sverige inklusive Luleå, Kalix, Kiruna och Gällivare.
   – Vi känner oss stolta och glada. Hydro66 är en ny spännande samarbetspartner inom en högintressant bransch. Vi får dessutom samarbeta med en innovativ, lokal aktör som befinner sig i en expansiv fas. Det känns inspirerande, säger Jan-Erik Magnström, VD på Office i Norrbotten.

Hydro66 datacenter i Boden erbjuder datacentertjänster särskilt anpassade för stora företag, HPC-kluster och molntjänster. Anläggningen drivs av 100% förnybar vattenkraft och är ett av världens mest effektiva datacenter.

Källa: Office