Boliden Electro satsar i Kiruna – ”Vi behöver fem ingenjörer och tio elektriker”

Boliden Electro ökar närvaron i Kiruna och har nya lokaler på Industrivägen 18.

Efter 30 års samarbete på distans etablerar vi oss nu i Kiruna för att ha personal närmare LKAB:s gruvdrift på orten. Syftet är att på ett effektivare sätt utveckla och underhålla såväl relationer som de produkter vi levererat till LKAB. Dessutom kan vi utöka erbjudandet väsentligt avseende tjänster inom Elkraft och Automation. Det erbjudande vi kommer att ställa till förfogande speglar i stora stycken det vi bedriver i Skellefteåfälten, säger Jens Holmqvist, VD på Boliden Electro.

Boliden Electro är inne i en stark utvecklingsfas. Inte minst vad gäller intelligenta automationslösningar och styrsystem för i första hand gruvindustrin. Ett exempel är den egenutvecklade systemplattformen iQS. Den ger gruvoperatörer kontroll över kraftflödet.

– Nyttan med iQS är i slutänden att man kan spara energi och även få en säkrare arbetsmiljö. En framgångsrik och hållbar väg dit är delaktighet – att göra engagerade medarbetare medvetna om vad som händer i anläggningen. Systemet förser driftspersonalen med data för bättre beslut gällande energieffektivisering. Man kan avläsa data från reläskydd, samt fjärrmanövrera brytarfack i ställverk och därmed undvika arbetsmoment som kan vara riskfyllda, säger Jens Holmqvist.

Boliden Mineral har valt att göra en långsiktig satsning på iQS i sin gruvdrift. En av förhoppningarna med att Boliden Electro nu etablerar verksamhet i Kiruna är att gruvjätten LKAB kan komma att göra liknande val.

– Vi har ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör och i samtliga våra produkter, och därmed också den här satsningen i Norrbotten. Och vi vet att det är viktigt att ha en lokal etablering på plats i Kiruna, så att vi effektivt kan arbeta med utveckling och underhåll tillsammans med LKAB, förklarar Jens Holmqvist.

Rekryteringsprocess

Redan nu har Magnus Widell anställts som platschef för Boliden Electro i Kiruna.

Magnus är Kirunabo och har en diger meritlista. Han har bl.a. arbetat som avdelningschef på Midroc och som automationsingenjör på ÅF, Wsp, Industri och Kraftkonsult samt LKAB. Han har även jobbat som satellitoperatör på Swedish Space Corporation, SSC.

–Nu fortsätter vi med att rekrytera fem automationsingenjörer och tio industrielektriker, som vi vill ha på plats så snart som möjligt, säger Jens Holmqvist.

Det nya Kiruna-kontoret ligger på Industrivägen 18. Men någon tillverkning eller verkstad kommer inte etableras i Kiruna.

– Nej, tillverkningen kommer att fortsatt ske i Boliden av effektivitetsskäl. Det viktiga är att ha ingenjörer och elektriker på plats för det nära samarbetet med LKAB. Det är ett mycket spännande uppdrag som bidrar till utveckling av gruvverksamheten. Vi kommer också att samverka med underleverantörer i form av lokala Kiruna-företag inom mekanik och el, förklarar Jens Holmqvist.

Personal från huvudkontoret i Boliden kommer att stötta det nya Kiruna-kontoret under uppbyggnadsskedet. Bl.a. kommer Jens Holmqvist att vara på plats i Kiruna ungefär två dagar i veckan under uppstartsperioden.

LKAB i fokus – nya uppdrag på sikt

– LKAB tycker det är mycket bra att vi gör denna etablering i Kiruna – det är en fortsättning på det nära samarbete vi haft under tre decennier och en stark avsiktsförklaring från vår sida, konstaterar Jens Holmqvist.

Att samarbete med bland annat Boliden Electro är viktigt för LKAB just nu, beror till stor del på att energiförsörjningen av hela gruvdriften går mot elektrifiering. Diesel har stått för en stor del men nya miljömål innebär övergång till el.

– LKAB går ju i bräschen i allt detta. Det är klart att vi vill vara med där och bidra med vad vi kan. Jag tycker personligen att det är oerhört imponerande att man kontinuerligt driver processen framåtlutat. Man står aldrig still, precis som vi – men i ett fantastiskt mycket större perspektiv och i en tuff världsomspännande konkurrenssituation, säger Jens Holmqvist.

I nuläget är det fullt fokus på LKAB. Men Jens Holmqvist kan tänka sig att etableringen i Kiruna på sikt ska kunna ge Boliden Electro fler uppdrag.

– Våra lösningar är främst till för gruvindustrin. Men de lämpar sig också utmärkt för vissa verksamheter inom viss annan industri och energisektorn. Vi har t.ex. precis sålt styrsystem (iQS) till en kommande vindkraftspark i Jämtland. En annan tänkbar kundtyp är kommunal VA-verksamhet. Även verksamheter som Esrange skulle kunna ha nytta av vår kompetens och våra lösningar, menar Jens Holmqvist.

Källa: Boliden Electro

Inlägget Boliden Electro satsar i Kiruna – ”Vi behöver fem ingenjörer och tio elektriker” dök först upp på Kiruna Annonsblad/Gratistidning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kiruna Annonsblad - Näringsliv hemsida http://kiruna.gratistidning.com/