LKAB ansöker om expropriering av Pekinghuset

Pekinghuset uppfördes 1922 på Meschplan och i anslutning till den gamla (nu rivna) Centralskolan.

LKAB har inte kommit överens med samtliga fastighetsägare i Kiruna C, och väljer nu en annan väg. Gruvbolaget har skickat in en ansökan om expropriering av Pekinghuset. Ärendet ska behandlas av Bergsstaten under hösten, men fastighetsägarna fick endast två veckor att komma med synpunkter i frågan. 

    – Hela processen har känts väldigt olustig, berättar fastighetsägaren PO Olofsson. 

LKAB har ännu inte kommit överens med samtliga fastighetsägare och aktörer som påverkas av flytten av Kiruna centrum. En av de drabbade fastigheterna där en överenskommelse saknas är Pekinghuset på Geologgatan 7. 

LKAB väljer nu att ansöka om expropriering, där ärendet kommer prövas under hösten. Då kan Bergsstaten besluta om marken ska överlåtas till gruvbrytning trots avsaknad av överenskommelse mellan parterna. 

Två veckor att svara: 

Trots att LKAB:s ansökan hade legat på Bergsstatens bord i ett år fick fastighetsägarna PO Olofsson och Peder Gidlund bara två veckor att komma med synpunkter i ärendet. 

– Det kändes högst anmärkningsvärt att vi fick så kort tid på oss. I slutet av juni då vi informerades var det på grund av semestertider också svårt att få tag på den externa experthjälp som vi behöver i ärendet säger PO Olofsson. 

Efter att de påpekat detta till Bergsstaten förlängdes svarstiden till mitten av september. 

–  Nu har vi lite mer tid på oss. Men hela processen har känts väldigt olustig. Att först inte hört något från LKAB under så lång tid för att sedan förväntas svara väldigt snabbt. Dessutom känns det oroväckande med de sprickbildningar som vi ser i och kring fastigheten. Inte minst med tanke på det som hände på Biblioteksgatan innan sommaren, berättar PO Olofsson. 

 

Ökad oro för sprickbildningar 

Enligt LKAB:s mätningar bör området där Pekinghuset står vara avvecklat senast 2023. Ju mer malm som bryts, desto mer sjunker det ovanliggande berget ihop vilket skapar markdeformationer genom sättningar och ras. Detta gör området osäkert och olämpligt för annat än gruvbrytning. Innan sommaren har gratistidningen rapporterat om den ökande oron för sprickbildningar och deformationer i centrum. Efter den akuta evakueringen fastigheten på Biblioteksgatan den 1 juni, väcktes frågor kring tillförlitligheten i LKAB:s mätningar. 

Pekinghuset – sprickorna blir större och fler.

Boenden och verksamma i området har vittnat om sin oro. Inga-Lill Vindebro på Gidlöws Guldsmedsaffär, som ligger mitt i centrum, har tidigare berättat för Gratistidningen om hur husgrunden sjunker och hur sprickor och förändringar på fastigheten blir allt tydligare. 

– Jag är givetvis rädd för håligheterna i trottoaren. Jag eller någon kund kan ramla och komma till skada. Håligheterna blir bara värre och värre, och jag är orolig att någon skall skada sig om marken ger efter, sa Inga-Lill till Gratistidningen.

Inlägget LKAB ansöker om expropriering av Pekinghuset dök först upp på Kiruna Annonsblad/Gratistidning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kiruna Annonsblad - Näringsliv hemsida http://kiruna.gratistidning.com/