LKAB ovilliga att betala nya stationen

Kirunas gamla järnvägsstation revs under 2017 och är ersatt av en temporär byggnad ca två kilometer norr om staden.

Som en direkt följd av den pågående samhällsomvandlingen behöver Kiruna en ny järnvägsstation för person- och godstrafik. Nu startar Trafikverket arbetet med att ta fram en järnvägsplan för att sedan besluta var den nya järnvägsstationen ska placeras. I dagsläget finns det flera alternativ. Samtidigt görs också en teknisk utredning av befintlig järnvägsstation, för att se hur länge den kan användas. LKAB finansierar utredningarna men i ett uttalande till SVT Nyheter anser Fredrik Björkenwall, tf presschef LKAB att gruvbolaget redan finansierat en järnvägsstation i Kiruna Centrum. Trafikverket och politikerna i Kiruna håller inte med LKAB om detta.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan gå vidare med en järnvägsplan och komma fram till var järnvägsstationen ska placeras. Det är en viktig pusselbit för samhällsomvandlingen, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Det statligt ägda bolaget och den statliga myndigheten har olika syn på finansieringen av en ny stationslösning i Kiruna. Trafikverket anser att det är LKAB:s gruvbrytning som har gjort att den gamla järnvägen och den gamla stationen inte kan användas och att dagens station två kilometer norr om dagens centrum är att betrakta som tillfällig. Även kirunas politiker är eniga kring denna fråga och vill ha den framtida järnvägsstationen nära, eller i anslutning till, Kiruna Centrum.

Den temporära järnvägsstationen ligger långt från Kiruna C och resenärer har haft stora problem att ta sig till och från stationen på ett säkert sätt.

Förbundet Norrbottens kommuner står bakom kirunas politiker

Kirunas nya järnvägsstation ska byggas i centrum. Det anser förbundet Norrbottens Kommuner som också har lämnat in ett remissvar i frågan.

Trafikverket presenterar sex olika placeringar för en ny järnvägsstation i Kiruna och förbundet har kommit fram till att det bara är en placering som duger:

– Den nya järnvägsstationen i Kiruna måste anläggas centrumnära, endast där kan den skapa maximal lokal nytta och bidra till en stärkt regional utveckling, säger Claes Nordmark ordförande för Norrbottens Kommuner till SVT Norrbotten.

Fakta Kirunas gamla centralstation

Stationshuset uppfördes 1915 i tegel efter ritningar av Folke Zettervall. Det byggdes med handslaget skånskt tegel. Huset byggnadsminnesförklarades den 21 augusti 1986 tillsammans med ett antal stationshus i Statens järnvägars ägo. Denna status hävdes i december 2011, eftersom området där stationen ligger planeras att övergå till gruvindustriområde. En flytt av stationshuset bedömdes som för komplicerad och kostsam och istället revs huset under 2017.

Inlägget LKAB ovilliga att betala nya stationen dök först upp på Kiruna Annonsblad/Gratistidning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kiruna Annonsblad - Näringsliv hemsida http://kiruna.gratistidning.com/