Öppet dagvattensystem hanterar skyfall i nya Kiruna stadskärna

Skiss på det nya dagvattensystemet som skall hantera skyfall.

Kiruna kommun och Tekniska Verken visade under veckan upp det öppna dagvattensystemet som byggs i nya stadskärnan. Med öppet dagvatten blir det smidigare att rena dagvatten från föroreningar och lättare att hantera skyfallshändelser.

De senaste veckorna har det varit höga flöden i kommunens sjöar och vattendrag. Det beror både på sen snösmältning i fjällen och mer regn än normalt för årstiden. Skyfallen i Sverige har också ökat under de senaste fyrtio åren, enligt SMHI. Hur kan man hantera skyfallshändelser och vilka lösningar finns för dagvattenhantering?

Den nya dagvattenanläggningen som byggs i nya centrumkärnan.

– Ett öppet dagvattensystem har flera fördelar, säger Kari Venäläinen, byggledare hos Tekniska Verken. Dagvattenparken fungerar som ett fördröjningsmagasin för vattnet på sin väg till en damm som ligger en bit utanför nya stadskärnan. Det gör att översvämningsrisken vid skyfall och kraftiga regn minskar. Det är också bra med öppen hantering av dagvatten sett till reningen av dagvattnet. Reningen och fastläggning av olika typer av föroreningar i vattnet kan ske via sedimentation, oxidering eller nedbrytning av solens UV-ljus.

– Jag tycker det är roligt och spännande att se hur vi kan bygga nytt och effektivt från början, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna. Det är en av uppsidorna med att vi måste bygga ett nytt centrum. Och jag tror Kirunaborna kommer att uppskatta hur snyggt och fint det blir med den nya dagvattenparken.

– Det här är också ett pilotprojekt sett ur forskningsperspektiv, tillägger Lars Törnman, styrelseordförande för Tekniska Verken. Vi har flera universitet som vi samarbetar med i projektet, bland annat för att vi gör det här i en arktisk miljö med växter som är anpassade för vårt klimat.

Lars Törnman, Kristina Zakrisson och Kari Venäläinen i dagvattenanläggningen.

Dagvattenparken driftsätts under hösten 2018 och ligger i anslutning till Malmvägen och gång- och cykelvägen med närliggande parkering. Parken är lättillgänglig och tanken är att man kunna sitta ner och titta på planteringar av växter som trivs i vatten, myr, fjäll och skog. Planteringarna ska omges av naturmaterial från bland annat återvunna byggnader i Kiruna och parken blir både vacker och funktionell, samtidigt som den visar hur hållbar dagvattenhantering fungerar.

Exempel på vilken typ av växter som kommer att planteras i vattenparken.

Källa: Kiruna kommun