104 företagssamarbeten på tre år

Totalt har LTU Business genomfört 600 företagsbesök och analyserat deras behov för att se om det finns något som Luleå tekniska universitet kan hjälpa till med. 51 informationsevent har hållits och i slutändan har det lett till att 104 initierade samarbeten med 84 små och medelstora företag har genomförts.

– Vår ambition har varit att göra Luleå tekniska universitet till hela regionens universitet där alla känner att de kan få hjälp och utvecklas med den enorms kompetens som finns inne på universitet. Luleå tekniska universitet, säger Lars Åke Isaksson, affärsutvecklare på LTU Business AB.

NAIR-projektet har drivits av Luleå tekniska universitet och LTU Business och finansierats av EU:s regionala strukturfonder och Region Norrbotten.

[embedded content]

 Detta inlägg finns i sin helhet på LTU Business hemsida https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business/Nyheter