Affärs- och utvecklingsresa till USA

Affärs- och utvecklingsresa till USA

Den 2–10 maj är en delegation från Luleå i USA för att utveckla befintliga samarbeten och skapa nya relationer och möjligheter för Luleå. Delegationen kommer att besöka San Francisco, Seattle och Austin.

Första stopp på resan är San Francisco där delegationen har inbokade besök hos Nordic Innovation House som hjälper företag från hela Norden med affärsutveckling och lokalt stöd för att underlätta vid etableringar på den amerikanska marknaden. Delegationen ska även träffa Business Sweden för att ta del av deras arbete i USA, besöka Stanford University och möta utvalda företag.
  – Vi träffar bland annat Facebook på deras huvudkontor i San Francisco för att diskutera nästa steg i samarbetet, säger Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande. 

I Seattle, där många stora företag som Microsoft och Amazon har sina huvudkontor, kommer delegationen att delta i den stora konferensen ”Nordic Innovation Days”. På agendan står även att delta på branschträffen ”Nordic Tech” för att skapa medvetenhet om innovation i Luleå och knyta nya kontakter med teknik- och innovationssektorn.

Resan avslutas i Austin där delegationen ska följa upp relationer och tidigare besök med olika aktörer. Luleå har sedan 2014 ett samarbete med Austin vars syfte är att väcka idéer och överföra kunskap till företag och föreningar och på det sättet skapa tillväxt, inte minst för alla medborgare i kommunen. I Austin finns Luleå Näringslivs kontor som är en del av det globala nätverket WeWork. Dels består kontoret av en lokal men här får besökare även tillgång till konferensrum, möteslokaler och ett större företagsnätverk. Luleå Näringslivs medlemsföretag kan boka kontoret kostnadsfritt via Luleå Näringsliv med god framförhållning.
  – Kringeffekterna av vårt Austinkontor, och det långsiktiga samarbetet med företag och universitetet i staden börjar bära frukt, det gäller att vara konsekvent och uthållig, säger Li Skarin, vd Luleå Näringsliv.

Samarbetet med Austin har visat goda resultat i form av gemensamma projekt, möten som utvecklat idéer och framtida planer. Exempelvis är Ormbergsskolans projekt Aktiva skoltransporter ett resultat av ett samarbete mellan Luleå kommun och universitetet i Austin kring barns lärande och fysisk aktivitet. Idén om Norrbotten Media week föddes i Austin och LTU Business har ett pågående samarbete med sin motsvarighet i Austin för att hjälpa företag i Luleå att växa.
  – Resan visar på styrkan med samarbeten som binder samman olika aktörer i regionen. De kontakter som BD-pop arbetat upp i Austin kan stödja satsningar och underlätta samarbeten för oss inom våra konstnärliga områden. Sedan skapar kontakter nya kontakter. Jag passar till exempel på att besöka Stanford när jag är i San Francisco för att lära mig hur de jobbar med det livslånga lärandet, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet.

Delegationen från Luleå:
Niklas Nordström, Luleå kommun
Anders Josefsson, Luleå kommun
Mikael Lekfalk, Luleå kommun
Natalia Golubeva, Luleå kommun
Li Skarin, Luleå Näringsliv AB
Tore Johnsson, Luleå Näringsliv AB
Mattias Mannberg, Visit Luleå AB
Ann-Sofie Safa, Business Sweden
Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet