Ändrad utgivning av Glad Sommar och Velkommen til Sverige

Åke Tapani och Maria Salonen på Gratistidningen visar upp några exemplar av Glad Sommar och Velkommen til Sverige.

Reseindustrin och besöksnäringen är de branscher som drabbas hårdast under Coronatider. I Norrbotten är det en av de viktigaste näringarna och destinationer och entreprenörer är utsatta då många internationella gäster avbokar och är förhindrade att komma. Gratistidningen gör allt för att hjälpa sina annonsörer och stöttar den lokala besöksnäringen med ändrade, mer anpassade utgivningar av sina specialtidningar Glad Sommar och Velkommen til Sverige.

– Vi satsar på den lokala turismen och anpassar oss efter den rådande situationen, säger Åke Tapani från Gratistidningen.

Specialtidningar för sommarturism

Varje år ger Gratistidningen ut specialtidningarna Glad Sommar Norrbotten och den norska motsvarigheten Velkommen Til Sverige. De är de överlägset största turisttidningarna med upplagor en bra bit över 100 000 ex. vardera.

Den rådande situationen med Coronaviruset har nu fått Gratistidningen att tänka om för att bättre matcha turistföretagens ändrade förutsättningar och flyttar därför utgivningarna.

Velkommen Til Sverige flyttas från vecka 21 till vecka 25 då förhoppningen är att gränserna öppnat och göra resandet möjligt igen.

– Eftersom våra annonsörer i de tidningarna nästan uteslutande är inom besöksnäringen så finns det ingen anledning att ge ut en specialtidning riktad till vårt norska grannland så länge det är omöjligt att resa, säger Åke Tapani och fortsätter.

– Det finns såklart inga garantier på att gränserna har öppnat vid den tidpunkten och det kan bli så att årets utgivning isåfall blir inställd. Men eftersom Norge är en oerhört viktig marknad för besöksnäringen så vill vi göra vad vi kan för att anpassa oss och hjälpa till.

Varje sommar invaderas Norra Sverige av norrmän som gillar att semestra i det fina vädret.

Hemestra på hemmplan

Gratistidningen andra specialtidning, Glad Sommar Norrbotten, ges normalt ut vecka 27 men tidigareläggs nu för att istället ges ut vecka 24. Tanken är att det begränsande resandet ska få fler att vilja semestra på hemmaplan i vårt eget län.

Tack vare Gratistidningens förmåga att anpassa sig efter kundernas behov och styra sina utgivningar med ganska kort framförhållning så kommer besöksnäringen nu att kunna erbjudas ett mycket bra paket med riktig räckvidd som täcker upp både Norrbotten och Nordnorge.

– Branschen går på knäna just nu men vi hoppas och tror att det vänder och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa till. Vill också rikta en uppmaning till alla i Norrbotten att ta tillfället i akt att “Hemestra” och uppleva något av allt fantastiskt som länet har att erbjuda, avslutar Åke Tapani.