Årets handledare balanserar struktur och frihet

Juryns motivering

Kentaro provides guidance in research, carrier and life. He guides in a professional way, supports in failure and encourages in success.

He is appreciated, for seeing his PhD students as individuals, without comparing them. The working style between him and his students is not as boss and follower, but as coworkers.

Kentaro cares about the life and health of his PhD students. He is engaged in creating a friendly and welcoming environment for them. In the eyes of his PhD students, Kentaro is the role model of supervisors.

Teknologkåren och Doktorandsektionen

– Jag är mycket hedrad och glad, det är roligt att doktoranderna uppskattar min insats som handledare, säger Kentaro Umeki.

Som handledare tycker Kentaro Umeki att det är viktigt att bry sig om sina doktorander. Han försöker göra sitt bästa så att doktoranderna kan fortsätta utvecklas och göra bra framsteg i sina doktorandstudier.

– Jag försöker hela tiden utveckla mig själv i min handledarroll och ha en bra relation till mina doktorander, i övrigt ser jag mig själv som en vanlig handledare.

Vill se andra utvecklas

I sitt yrke som biträdande professor och forskare tycker han att rollen som handledare förmodligen är den bästa delen av jobbet.

– Ingen annan roll kan bättre påverka och följa den professionella och personliga utvecklingen hos en ung generation forskarstuderande. Det bästa med att vara handledare är just att få se doktorandernas utveckling. När mina doktorander börjar ta egna initiativ istället för att fråga mig är det väldigt tillfredsställande, detsamma gäller ifall en doktorand ”vinner” en forskningsrelaterad diskussion, det gillar jag, säger Kentaro Umeki.

Lärandet uppstår när det är kämpigt

Kentaro Umeki tycker att en av de främsta utmaningarna i rollen som handledare är att ingen doktorand är den andra lik. Ett tillvägagångssätt som fungerar för en doktorand kanske blir helt fel för en annan. En annan svårighet är att vara både lärare och chef på samma gång.

– Jag brukar ha tydliga åsikter om vad doktoranderna ska göra i sina forskningsprojekt, men att berätta för dem vad de ska göra är inte alltid bra för dennes utveckling. Det slutliga målet för en forskarstudent är att bli en oberoende forskare, och att det verkliga lärandet uppstår när de verkligen kämpar. Så jag tänker alltid på balansen mellan vägledning och frihet.

Kentaros tips för att bli en bättre handledare:

– Förstå personen som du handleder och att du verkligen vill se denne lyckas.
– Ge doktoranden strukturerad frihet. De behöver både frihet men även strukturerade instruktioner, särskilt i början.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news