Blockkedjan i fokus på konferens

Blockkedjan i fokus på konferens

– Syftet med konferensen är att belysa varför blockkedjor har potentialen att revolutionera hela världsekonomin. Vad är blockkedjor, hur och varför kommer samhället och företagen att förändras av tekniken och vilken betydelse kommer den få för digitala affärer och kundvärden? säger Marie Nolin, Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Hittills är blockkedjetekniken mest känd för att den används vid skapandet av digitala valutor, till exempel Bitcoin, men det finns fler användningsområden.

– Under konferensen kommer vi bland annat lyfta hur företag i olika branscher kommer kunna använda den här tekniken, till exempel för att spåra ägandet av dokument och digitala- eller fysiska tillgångar, säger Marie Nolin.

– Implikationerna är många och kommer förändra många branscher och marknader. Vid Luleå tekniska universitet pågår redan viss forskning inom området och med tanke på teknikens möjligheter kommer den typen av forskning säkerligen att öka.

Teknik med många fördelar

Blockkedjan är en teknik för att hantera data men istället för att informationen hanteras centralt, hanteras den distribuerat, det vill säga utspritt. Det unika med blockkedjan är just att den är decentraliserad och att vem som helst kan läsa och skriva data i den.

– Det vanligaste sättet att hantera data på är centraliserat: en auktoritär nod hanterar data åt en eller flera andra. En blockkedja däremot är en distribuerad databas. Dessutom måste varje nod i kedjan verifiera ändringar och tillägg som görs av en annan nod, förklarar Martin Lundgren, doktorand i informationssystem.  

En fördel med blockkedjan är att information sprids ut på fler aktörer. Det kan bidra till bättre tydlighet men är samtidigt långsammare och mer energikrävande än konventionell lagring eftersom det krävs mycket datakraft.

– Blockkedjan är egentligen bara i sin vagga. Just nu ser den extremt klumpig ut men den har grym potential och med mer forskning kommer det säkert uppstå många fler användningsområden. Det går inte att säga att den är bättre, den är bara annorlunda, säger Martin Lundgren.

Konferensen arrangeras av Luleå tekniska universitet och Boden Business Agency.

Kontakt

Marie Nolin,

Telefon: 072 526 2070

Organisation: CDT, Institutionen för system- och rymdteknik

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news