Charlotte Andersson invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

 Jag är mycket glad och hedrad över att ha blivit invald som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och ser fram emot att få delta i arbetet med att främja ingenjörsvetenskaperna och att öka kunskapen om mineral och metaller i samhället, säger Charlotte Andersson.

Charlotte Andersson forskar bland annat om pelletisering inom HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), ett samarbete mellan SSAB, Vattenfall och LKAB för att framställa koldioxidneutralt stål.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA är en fristående akademi. som har ”…till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news