Draknästet 2018

– Det här är något ser jag fram emot varje år, säger Lars Stehn, professor inom byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Bidragen i årets tävling var uteslutande IT och APP-lösningar för säkerhet, hållbarhet, logistik, arbetsflöden, planering, bemanning, information, visualisering eller beslutsstöd inom byggbranschen.

– Det är en hel del sekretess om de idéer som tas fram i den här tävlingen så alla som medverkar skriver på ett avtal. En del bidrag kan gå vidare till Venture Cup, säger Jarkko Erikshammar, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.

Utan att avslöja för mycket kan kanske ändå namnen på de koncept som tävlade ge en idé om vad som presenterades; Fuktspionen, Byggpolarna, KompLIST, Byggsnack, Follow UP, Autodok, Byggradar med flera. Årets vinnare blev Fallarm, ett system byggt på sensorer för att förhindra fallolyckor.

Drakarna i årets jury bestod av Jonas Spangenberg, VD på BoKlok, Erik Söderholm, VD Improvicon AB och Sandra Berg från LTU Business. Jerker Lessing, forskning och utvecklingschef på BoKlok, delade ut ett specialpris med inriktning mot hållbarhet och klimat.

Jarkko Erikshammar
Sandra Berg

Berg, Sandra

Organisation: LTU Business AB, Extern

Telefon: 073-0344331

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news