Elektroder leder forskare till företag

Elektroder leder forskare till företag

Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Uleåborgs universitet har tillsammans fått cirka sex miljoner kronor under tre år för Interreg Nord-projektet Flexibla transparenta ledande filmer som elektroder. Projektet ska främst vara till nytta för teknikbaserade industrier i norra Sverige, Norge och Finland, men även för att ta forskningen inom kolbaserade nanomaterial framåt.

 – Det här är jättestort. Att tre forskargrupper med gedigen erfarenhet av kolnanomaterial nu får ekonomiska förutsättningar att jobba ihop känns väldigt spännande. Tillsammans kan vi använda våra respektive styrkor för att utveckla och sprida kunskapen om kolbaserade tunnfilmselektroder. Tekniken har kommit så långt att redan nu skulle företag kunna börja tillverka den här typen av elektroder med hjälp av bläckstråleteknik, säger Andreas Larsson, professor och ämnesföreträdare i tillämpad fysik vid Luleå tekniska universitet.

Billigare, bättre och mer miljövänligt

I projektet kommer forskarna att bjuda in företag till workshops för att kartlägga behoven och för att presentera vilka möjligheter som finns. Tunnfilmselektroder ger produkter med bättre hållbarhet, flexibilitet och lägre vikt och kan till exempel användas i displayer i elektronikprodukter.

– Ett starkt argument för kolnanobaserade elektroder är att det blir enklare att lokalproducera högteknologiska produkter. Företagen kan ta fram produkter som är bättre för miljön, där man inte är beroende av svåråtkomliga metaller som exempelvis indium. Sedan blir tillverkningen billigare genom bläckstråletekniken. Tunnfilmselektroder ger produkter med bättre hållbarhet, flexibilitet och lägre vikt. Exempel på tillämpningar är displayer i elektronikprodukter samt genomskinliga elektroder för solceller, säger Andreas Larsson.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news