EU-ministern diplomerade Björknäsgymnasiet som Europaparlamentets ambassadörsskola

EU-ministern diplomerade Björknäsgymnasiet som Europaparlamentets ambassadörsskola

Den 26 januari diplomerades Björknäsgymnasiet, som en av de 22 första skolorna i Sverige till Europaparlamentets ambassadörsskola. EU- och handelsminister Ann Linde (S) delade ut diplomen till lärarna i Europahuset i Stockholm.  

Utbildningsprogrammet ”Europaparlamentets ambassadörsskola” är ett nytt paneuropeiskt program för att öka delaktigheten i, och kunskapen om, EU bland lärare och elever. Totalt har 22 svenska skolor uppfyllt alla krav i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram och diplomerades som Europaparlamentets ambassadörsskolor.

 ”Vi är glada att programmet har rönt en så stor uppskattning bland framförallt eleverna på de 22 skolorna och det är roligt att tacka lärarna för deras fina arbete under året”, säger Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

 Under dagen fick lärarna fortbilda sig samt lyssna till EU- och handelsminister Ann Linde (S) och Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (M), Anna Hedh (S), Fredrick Federley (C), Bodil Valero (MP) och Jasenko Selimovic (L).

 Bakgrund
Syftet med programmet, som lanserades i februari 2017 i utvalda högstadie- och gymnasieskolor i Sverige, är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet om Europaparlamentet. Total deltar omkring 1 000 skolor runtom i Europa. Läs mer om programmet här.
    Europaparlamentets informationskontor presenterade initiativet för EU- och handelsminister Ann Linde (S) vid EU-handslaget i december 2016. EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att öka delaktighet, kunskap och engagemang i frågor som avgörs på EU-nivå.

Källa: Europaparlamentets informationskontor Sverige