Får Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

Får Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

– Mycket hedrande, säger Mårten Winkler som läst inriktningen miljö och vatten och i dag arbetar som miljökonsult för ÅF.

Hans examensarbete handlar om biologisk råvattenbehandling för att reducera järn och mangan i dricksvatten.

– Mårten har gjort ett bra jobb med att hitta liknande undersökningar som verifierar resultaten i rapporten. Det ger en trygghet för läsaren. Det är också en tydlig redovisning av väl genomförda försök i pilot- och fullskala som ger tydlig anvisning på hur problemen kan lösas, säger Daniel Hellström, utvecklingsledare hos Svenskt Vatten.

Även förra året tilldelades en student från Luleå tekniska universitet Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete. Ida Sandström, som även hon läst miljö och vatten på civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik, utvecklade ett verktyg för att bedöma hur en framtida dricksvattenförsörjning ska utformas.

– Vi är naturligtvis stolta över att Mårten får priset. Priset visar att vi har duktiga och ambitiösa studenter på naturresursteknik här i Luleå. Att examensarbetare från naturresursteknik på Luleå tekniska universitet tilldelas priset två år på rad visar också på att vi ger en utbildning med hög kvalitet som ligger i framkant, säger Annelie Hedström, biträdande professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet och examinator för Mårtens examensarbete.

Priset är ett stipendium på 25 000 kr för examensarbetet med titeln “Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion – Reningskapacitet i fullskaligt diskfilter och pilotfilter med expanderad lera” som gjorts i samarbete med Vatten & Miljöbyrån och Bodens kommun.
 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news