Fokus på konsekvenserna av klimatförändringar i Arktis

Fokus på konsekvenserna av klimatförändringar i Arktis

– Samhället måste underlätta och planera för att människor ska kunna visas utomhus alla årstider. Det är redan tufft på våra breddgrader, med den väderlek och det mörker som är vintertid. Klimatförändringarna tillför ytterligare risker och utmaningar, säger Agneta Larsson, doktor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Hon är en av Luleå tekniska universitets sju forskare på konferensen ARUS, Arctic Risks in Urban Spaces, i Abisko den 16-17 januari. ARUS är initierat och leds av Luleå tekniska universitet och samlar deltagare från bland annat Polarforskningssekretariatet och från lärosäten i Skottland, Sverige, Norge och Finland, däribland samtliga universitet i Arctic Five-samarbetet.

”Viktigt att forskare från olika områden möts”

Deltagarna på konferensen forskar inom skilda områden som fysioterapi, arkitektur, klimat och experimentell mekanik.

– Det är forskargrupper med olika kompetenser, men frågeställningen är fokuserad. Frågan om hur folkhälsoarbete och stadsplanering ska hantera de nya klimatrelaterade riskerna i Arktis berör minst fyra miljoner människor i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Kanada och Alaska. Det är bland annat därför det är så viktigt att forskare från olika områden möts på workshopen i Abisko, säger Agneta Larsson.

Nya klimatförhållanden med ökad nederbörd och halka ökar risken för fallolyckor och försvårar också för människor att förflytta sig utomhus vintertid.

– Detta kan leda till att alla människor inte kan röra på sig i den mängd som behövs för kroppens funktioner och hälsa, säger Agneta Larsson, som också är inbjuden att tala om ARUS vid konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare som hålls i Amsterdam 2-4 maj.

Högaktuella frågor

Frågeställningarna om klimatförändringarna i Arktis och hur de påverkar invånarna är högaktuella, konstaterar David Chapman, doktorand i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. En smart planering av samhällen och stadsdelar i arktiska regioner har stor betydelse för människors möjligheter att leva aktiva och hälsosamma liv.

– Man måste tänka 20 år framåt i tiden; vad planerar vi för och hur kommer det påverka människornas livsvillkor? Klimatförändringarna är något vi måste ta hänsyn till i den planeringen, säger David Chapman, som även kommer tala om klimatförändringars påverkan på stadsplanering på Nordic Urban Assembly, NUDA, i Bergen 24-25 januari.

David Chapman

David Chapman, Doktorand

Telefon: 0920-491380

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news