Förre ministern Nyamko Sabuni på besök i Luleå

Den tidigare ministern Nyamko Sabuni var en av deltagarna vid Luleå Näringslivs frukostmöte med temat ”Attraktiva livsmiljöer är en förutsättning för tillväxt”.
Nu i rollen som hållbarhetsdirektör vid ÅF.

Hon var tidigare PR-konsult innan hon blev liberal integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Numera ingår hon i koncern-ledningen vid ÅF (Ångpanneföreningen).
– Jag jobbar med miljö i ett bredare perspektiv och konstaterar att Luleå har många intressanta områden som kan utvecklas, berättar hon.
– Vi bygger framtidens hållbara städer och är nu här för att se olika områden som kan utvecklas i den stadsomvandling som ständigt sker.

Hur kommer framtidens industrier och arbetsplatser att se ut och vilka behov kan tänkas finnas för att skapa tillväxt genom bland annat ökad befolkning?

Hur ser framtidens företag ut och hur tillgodoser vi uppkopplingen och hur skapar vi tillväxt i ett samhälle, som ska vara attraktivt i alla avseenden för människor att kunna bo och leva i?

Nyamko Sabuni är väl bekant med Luleå. Hon var tidigare här som politiker och numera är hon engagerad i utvecklingsarbetet i ett bredare miljöperspektiv.
– Luleå har många fantastiska områden och allmänt goda förutsättningar att utveckla boendemiljön ytterligare, tycker hon.

Luleå har som bekant närhet till naturen och skärgården och erbjuder ett väl utvecklat friluftsliv och ett minst sagt utvecklat kulturutbud.

Text: Kenneth Strömberg