Framgångsrikt samarbete ger samhällsnytta

Framgångsrikt samarbete ger samhällsnytta

OPTi är ett EU Horizon 2020-projekt och har haft en budget på 20 miljoner kronor under drygt två och ett halvt år.

Luleå tekniska universitet har koordinerat projektet vars mål varit att skapa en mer hållbar arkitektur för fjärrvärme- och fjärrkylasystem.

Förutom Luleå tekniska universitet och Luleå energi har även Athens University of Economics and Business, IBM India, Sampol Ingenieria Y Obras, TWT GMBH Science and Innovation, Rheinisch-Westfaekische Technische Hochschule Aachen (RTHA), och Optimation AB deltagit i projektet.

Förenklat handlar projektet OPTi om att optimera system för fjärrvärme och fjärrkyla, att hitta metoder och verktyg för att omfördela energiåtgången och på sikt bidra till ökad energieffektivitet inom hela EU. I projektet har det genomförts två piloter: en på Mallorca relaterad till fjärrkyla och en för fjärrvärme tillsammans med Luleå energi.  

– Utmaningen var att minska energianvändningen och öka effektiviteten samtidigt som kunden skulle vara fortsatt nöjd med komforten. Om vi exempelvis kan sänka temperaturen i alla hus med en halv grad skulle det på årsbasis bidra till stora besparingar, säger Wolfgang Birk, professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet.

Simulerar för planering

Föreställ dig en kall februarimorgon då fjärrvärmekonsumenter förväntar sig både en varm inomhusmiljö och en varm dusch innan avfärd till jobbet. Vid sådana tillfällen kan energibolaget tvingas komplettera fjärrvärmen med reservkraft, inte sällan energi från fossila bränslen som är både dyrare och sämre för miljön. Just de här topparna av energiförbrukning har legat i projektets fokus. Ett viktigt verktyg för att lösa problemet har varit en simuleringsplattform som forskarna skapat. I simuleringsplattformen används verkliga data som levereras från sensorer ute i fjärrvärmenätet, till exempel information om tryck och vattentemperatur. Därtill läggs faktorer som konsumenternas energibehov och väder.

– Med hjälp av avancerade simuleringsmodeller kan vi prediktera laster och därmed leverera rätt mängd energi på rätt plats vid rätt tidpunkt och därigenom minska toppar och dalar. Det har resulterat i att vi kan omfördela energiförbrukningen utan att användarnas upplevelse försämras. Genom planering med simulering kan vi uppnå en besparing på 13 gigawattimmar om året, säger Wolfgang Birk.

Framgångsrikt samarbete

– Genom prognosverktyget har vi fått svar på flera relevanta frågeställningar för en framtida mer hållbar fjärrvärme och fjärrkyla. Under kommande års implementering kommer vi i konkreta termer få se vad vi kan åstadkomma, säger Magnus Johansson, chef värme och kyla, Luleå energi.

Projektet OPTi är ett bra exempel på när akademi och industri tillsammans bidrar till att lösa reella problem.

– Det känns så klart fantastiskt bra när vår forskning kan implementeras och göra skillnad. När vi bidrar till samhällsnytta – energibesparingar som får positiva effekter på både miljön och ekonomin – ökar dessutom samhällets förtroende för vår forskning, poängterar Arne Gylling, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

Kontakt

Wolfgang Birk, Professor

Telefon: 0920-491965

Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news