Heda Skandinavien förvärvar Heab Stängsel – “…ger oss ökade möjligheter”

Jan Häggroth, VD HEAB Stängsel ser ökade möjligheter med stark ägare.

Sedan 1972 har Heab Stängsel varit en av de ledande installatörerna av områdessäkerhet till offentlig sektor och företagskunder i norra Sverige. Nu har bolaget förvärvats av Heda Skandinavien. 

    – Vi får en större organisation i ryggen som ger oss ökade möjligheter på den här  spännande marknaden, säger vd Jan Häggroth. Han driver vidare verksamheten med bas i Luleå och avdelningar i Kiruna och Umeå.

I och med förvärvningen av Heab Stängsel tar Heda Skandinavien ytterligare ett steg mot att bli en helt rikstäckande aktör. Heabs kunder i norra Sverige som ansvarar för kritisk infrastruktur har omfattande investeringsplaner, där behovet av kvalitet och leveranssäkerhet ökar. Affären gjordes klar i november 2018 och HEAB Stängsel har ingått i bolaget under hela 2019.

    – Tillsammans med Heda står vi rustade för tillväxt och ser fram emot att fortsätta utveckla Heab, säger Jan.

Mer synliga i Malmfälten
Kjell Häggroth grundade Heab på 70-talet, och från 2003 drev far och son bolaget tillsammans. Kjell har dragit sig tillbaka och idag ansvarar Jan över verksamheten.

Det kommer inte att bli några större förändringar i samband med förvärvet. Arbetet fortsätter att rulla på som vanligt. Samtidigt ökar behovet av kritisk infrastruktur i norr, och Heab känner sig redo inför kommande projekt. De tänker satsa på att synas mer i Malmfälten.


– Vi vill visa fler att vi finns kvar och fortsätter satsa uppe i Malmfälten. Den här affären gynnar både oss och Heda, och tillsammans har vi nu väldigt goda förutsättningar inför framtiden, berättar Jan. 

Jan Häggroth utanför lokalerna i Antnäs/Luleå där HEAB Stängsel har basen med avdelningar i Kiruna och Umeå.

Heab Stängsel levererar stängselanläggningar och system för yttre säkerhet till företag, fastighetsbolag, kommunala förvaltningar och privatpersoner. De har avdelningar i Umeå, Luleå och Kiruna.

I början av 2019 förvärvade Heda Skandinavien även Upplands Stängsel AB och blev Sveriges största företag inom säkerhetsområdet. Heda erbjuder helhetslösningar inom områdessäkerhet där även larm, övervakning och passersystem ingår.

Heda grundades 1991, och styrs från huvudkontoret i Nyköping. De har avdelningar i Göteborg, Jönköping och Falun. Heda omsätter ungefär 200 miljoner kronor och har 105 anställda. Under de senaste två åren har de förvärvat fem olika bolag. Deras strategi är att expandera via uppköp och med ökad storlek göra effektivitetsvinster.

Källa: HEAB Stängsel