Hur kan man prioritera var ledningsnätet för vatten och avlopp ska förnyas?

De har arbetat fram en värderingsmodell som syftar till att långsiktigt behålla servicenivån för kunderna. Indata för modellen baseras på driftstörningsstatistik och anläggningsdata. Öppna programvaror har använts för analys och visualisering av förnyelsebehoven. Examensarbetet har utförts i samarbete med Bodens kommun.

– Resultaten av analysen visar att det finns en tydlig korrelation mellan läckrekvens på vattenledningsnätet och olika påverkande faktorer som jordart, ledningsmaterial och anläggningsår, berättar Fredrik Stoltz.

En metod har även tagits fram för att hjälpa kommuner att sammanställa vilka påverkande faktorer som är kritiska för just den kommunen, baserad på den information kommunen har att tillgå. Vidare utvecklades en metodik för hur kommuner kan sammanställa driftstörningar och illustrera dessa med öppna programvaror.

– Vi har även utvecklat en värderingsmodell för att identifiera i vilka områden kommunen bör satsa på ledningsförnyelse, säger Andreas Nilsson.

För Bodens kommuns räkning togs en rekommendation fram för hur kommunen de kommande åren ska prioritera sin ledningsförnyelse som baserades på värderingen av kundservice samt analysen av ledningskonditionen i de olika områdena.

– Fredrik och Andreas har angripit en av VA-branschens framtidsfrågor med stor energi och kreativitet, något att spinna vidare på och god hjälp för oss i vår fortsatta förnyelseplanering, säger Magnus Bäckström, enhetschef på VA-avdelningen på Bodens kommun.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news