ICAs eko-kaffe hjälper odlare i Peru att möta klimatförändringar

Kerstin Lindvall på ICA tycker det är viktigt med miljö och hållbarhet och satsar aktivt.

För att stötta odlare som på nära håll påverkas av klimatförändringar börjar ICA köpa in kaffebönor från jordbrukskollektivet Aproexports i Peru till ICAs I love eco kaffe. Dessutom går en krona från varje paket som säljs till jordbrukskollektivets arbete för att klimatanpassa kaffeböndernas gårdar.

Aproexport hjälper små, familjeägda gårdar att klimatanpassa och effektivisera sina ekologiska jordbruk. Det bidrar i förlängningen till högre inkomster och bättre livsvillkor för kaffebönderna.

– Vi vill göra det enkelt att välja kaffe av hög kvalitet som gör gott både för miljön och de människor som odlar det. Vårt nya kaffe är både ekologiskt och Rainforest Alliance-certifierat. En krona av varje sålt paket går tillbaka till odlarna i kooperativet Aproexport för att stötta deras arbete med att klimatanpassa sina odlingar. För kunden blir det enkelt att bidra och göra ett hållbart val, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetschef ICA Gruppen.

Det första projektet som ICA stödjer genom Aproexport är investeringar i torktält som skyddar kaffebönorna från regn under den kritiska torkperioden. På detta sätt kommer bönderna kunna säkra en större mängd råkaffe av hög kvalitet som de sedan kan sälja till bland andra ICA.

Sju produkter ingår i serien där en krona av varje sålt paket går till Aproexport, se bilagan för mer information om de olika kaffesorterna.

Källa: ICA