Internationellt datacenternätverk till Luleå

– Det här nätverket kommer att bidra med betydande affärskontakter till vår region. I längden skapar det möjligheter för nya stora IT-etableringar i norra Sverige, säger Jeanette Nilsson, projektledare inom IT och Big Data på LTU Business AB.

Jeanette Nilsson kommer att leda och vara kontaktperson för det nordiska kontoret. Infrastructure Masons är en samling av stora datacenteraktörer samt leverantörer från USA som bildades 2016. Syftet med nätverket är att göra gemensamma insatser som skastärka  branschens utveckling globalt och att hantera utmaningar som kompetensförsörjning, att attrahera fler kvinnor till branschen, stipendier till utbildningar samt arbeta för hållbara och mer energieffektiva datacenters.

– Mitt arbete blir att arrangera aktiviteter som syftar till att stärka den nordiska datacenterbranschen och bjuda in lokala företag till nya affärsmöjligheter, säger Jeanette Nilsson, projektledare inom IT och Big Data på LTU Business AB.

En organisation som redan har blivit medlem i Infrastructure Masons är den rikstäckande intresseorganisation för datacenter i Sverige, Node Pole. De kommer att driva hållbarhetsfrågor för datacenter som är en av de viktiga framtidsfrågorna inom nätverket.

 Detta inlägg finns i sin helhet på LTU Business hemsida https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business/Nyheter