”Jämställdhet är ett uppdrag för alla”

Företags- och organisationsutredaren Gertrud Åström, ursprungligen från Bodträsk i Kalix, är en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter. Hennes idéer, strategiska utvecklingsarbeten och utredningar har legat till grund för det svenska jämställdhetsarbetet och även fått internationell spridning, inte minst via FN och kvinnokonferensen i Beijing. 

Tidigare i år utsågs hon gemensamt av de tekniska och filosofiska fakulteterna till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Under uppskattade föreläsningen ”En mänsklig överenskommelse” tog hon med åhörarna på en resa i jämställdhetens tecken, från ett bönhus i hemtrakterna till kåkstäder i Sydafrika, Israels parlament Knesset, FN och EU.

– Om det sitter några unga studenter här i publiken kan jag upplysa dem om att jämställdhet inte är någon dum idé för den som vill ut på en ”world tour”.

Riskerar att fastna i planer och policies

På ett slagfärdigt sätt tydliggjorde Gertrud Åström hur viktigt det är att jämställdhetsarbetet inte bara sker i teorin.
– Om man inte lyfter den stora frågan – ”varför gör vi det här” – riskerar vi att dränkas i krav och planer. Om vi gräver ner oss i policies och planer ser vi inte själva guldägget – verksamheten i sig.

Hon berättade att hon under åren fått många förslag på förklaringar till varför de nordiska länderna i en global jämförelse ligger i framkant på jämställdhetsområdet. Förslagen har handlat om allt från gles befolkning och kyla, till hög utbildningsnivå, fred och välstånd. Men under förra seklet var Finland krigshärjat och så sent som på 1960-talet hade bara fem procent av männen och två procent av kvinnorna i Sverige tagit studentexamen, påminde Gertrud Åström och framhöll vikten av att kunna sin historia för att förändra framtiden.
– Vi i Norden är rika för att vi bestämde oss för jämställdhet. Jämställdhet är ett uppdrag för alla.

Läs mer

Gertrud Åström, filosofie och teknologie hedersdoktor

2018-06-27 Gertrud Åström är företags- och organisationsutredare och en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter som under årtionden drivit jämställdhetsfrågor i Sverige.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news