Järnvägstekniskt centrum firar 20 år

– Jag är anhängare av snabba tåg och tror att Sverige skulle gynnas av en sådan infrastruktur, men den stora utmaningen just nu är att säkra driften på befintlig infrastruktur. Vi kan övervaka och underhålla genom att utnyttja ny teknik som AI, Artificiell Intelligens, big data och integrera till exempel sensorer i vårt järnvägssystem, säger Uday Kumar, professor inom drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet och föreståndare på Järnvägstekniskt centrum.

Att investera i snabba tåg är också en investering i teknisk kompetens som gett Sverige stora framgångar som exportnation. Höghastighetståg kan bli en ny exportframgång för ett land som Sverige, menar Uday Kumar.

Järnvägstekniskt Centrum har en rad framgångsrika forskningsprojekt i bagaget efter 20 år i branschen.

– Vi hjälpte tidigt att ta fram en ny typ av spårväxel som blev en stor framgång. Idag arbetar vi med en rad forskningsprojekt i något vi kallar ePilot där målet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder, säger Uday Kumar.

Internationella samarbeten

JVTC: s förmåga, forskningsresultat och kunskap efterfrågas även internationellt bland annat från Finland, Norge, Iran, Indien, Storbritannien, Frankrike, Australien. I våras inleddes ett unikt projekt med Kinesiska CRRC Sifang (China South Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation), världens största tillverkare av järnvägs- och höghastighetståg, för att utveckla ett underhålls- och tekniksystem för prognos och underhållshantering för höghastighetståg

Luleå tekniska universitet är ett av få lärosäten i världen som idag erbjuder utbildning och forskning inom drift- och underhållsteknik.

– En framtidsdröm vore att få arbeta med Hyper-Loop teknik som är en slags tub där vakuum kan ge tåget hastigheter på över 1000 km i timmen. Sådana projekt är redan på gång i Europa, avslutar Uday Kumar.

I media

Veronica Jägare

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news