Järnvägstekniskt centrum fyller 20 år

Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet firar 20 år

ärnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och utveckling med fokus på att effektivisera drift och underhåll av hela järnvägssystemet. Tack vare närheten till både stambanan genom övre Norrland och malmbanan möjliggörs forskning som efterfrågas över hela världen.

Det som är unikt med JVTC är det geografiska läget med tillgången till en järnväg i drift som fungerar som en test- och demonstrationsmiljö med leverans av data direkt från verkligheten. De cirka 40 forskarna vid drift- och underhållsteknik på Luleå tekniska universitet är en av Europas största forskargrupper inom sitt område. De är globalt erkända för sin spetskompetens och har en viktig och ledande roll när det gäller forskning inom järnvägsunderhåll.

–JVTC är bra på att lyssna och förstå de behov av problemlösningar som järnvägsbranschen har. Forskarna hjälper också till att värdera vilka problem som är viktigast att lösa inom underhåll – och det blir verkstad, vi får en lösning som fungerar i verkligheten,säger P-O Larsson, Kråik, Trafikverket.

JVTC: s förmåga, forskningsresultat och kunskap efterfrågas även internationellt bland annat från Finland, Norge, Iran, Indien, Storbritannien, Frankrike, Australien. I våras inleddes ett unikt projekt med Kinesiska CRRC Sifang (China South Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation), världens största tillverkare av järnvägs- och höghastighetståg, för att utveckla ett underhålls- och tekniksystem för prognos och underhållshantering för höghastighetståg

– En framtidsdröm vore att få arbeta med Hyper-Loop teknik som är en slags tub där vakuum kan ge tåget hastigheter på över 1000 km i timmen. Sådana projekt är redan på gång i Europa, säger Uday Kumar, professor i drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för JVTC.

Källa: Luleå tekniska universitet