Kreativ innovationstävling inom byggsektorn

Kreativ innovationstävling inom byggsektorn

Kan du berätta lite om den här tävlingen?

– Två lag med representanter från byggindustrin, materialleverantörer och akademin tävlar om att leverera bäst koncept för att nå nollutsläpp av växthusgaser för en ny teoretisk Öresundsförbindelse. Koncepten som ska tas fram under totalt 5 tävlingsinternat i Sverige kan bland annat inkludera utformning, materialval, byggmetoder och policyändringar.

Kan man verkligen få fram riktiga innovationer i ett sådant här tävlingsformat?

– Absolut, det har gjorts tidigare inom massa- och pappersindustrin. Vårt diskussionsklimat uppmuntrar till galna och extrema idéer. De mest lovande idéerna kommer utvecklas och kombineras till mer konkreta koncept allt eftersom. Systemgränser måste också beaktas eftersom koncepten kan ha effekter på exempelvis underhållsbehov och trafikens utsläpp.

Hur och när kommer vi att kunna ta del av era resultat och kreativa innovationer?

– Det vinnande laget kommer koras i Almedalen i Juli 2018. Förhoppningsvis av en minister, men den biten är inte klar ännu. Mer information kommer på tävlingens hemsida.

Krantz, Jan – Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Telefon: 0920-493042

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news