Kungligt prisad för pedagogiska insatser

Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i akademiens styrelse. Prissumman uppgår till 25 000 kronor.

Motivering

”Med nyfikenhet, energi och ett brett kunnande är Björn Hällis en drivande kraft i utvecklingen av nya undervisningsformer och metoder i program- och fristående kurser. Både som pedagog och utbildningsledare är han mycket uppskattad för sin kunskap och för sitt sätt att möta kollegor, studenter och samarbetspartners.”
 

– Att jag tilldelas Göran Lagervalls musikstipendium kom som en överraskning och det känns naturligtvis utomordentligt hedrande. Jag ser det som en erkänsla på att jag är på rätt spår i mitt upplägg av undervisning och i mina försök att hitta nya undervisningsformer, säger Björn Hällis.

Utvecklar undervisningsformerna

I motiveringen understryks Björn Hällis insatser i utvecklingen av nya undervisningsformer och metoder i program- och fristående kurser.

– På senare år har jag i samarbete med kollegor utforskat möjligheter till distansutbildning inom konstnärliga ämnen. Tillsammans med Arne Hagström (projektledare) och Robert Svensson har jag också jobbat med att utveckla gruppundervisning som komplement till enskild undervisning inom huvudinstrumentkurser, säger Björn Hällis.

Bemöter studenter som framtida kollegor

Björn Hällis undervisar på Musikhögskolan i Piteå och betonar lyxen i att se studenternas framsteg och finna inspiration till personlig utveckling på arbetstid. För honom är nyfikenhet en viktig beståndsdel i vad som gör en bra lärare.

– En bra lärare behärskar sitt ämnesområde och ser till att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Det gäller därtill att föregå med gott exempel vad gäller en nyfikenhet för olika stilar och musikaliska sammanhang samt att bemöta studenter som potentiella framtida kollegor. Detta strävar jag att leva upp till.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news