LTU Business får miljonorder från EU:s prestigeprojekt inom innovation

LTU Business får miljonorder från EU:s prestigeprojekt inom innovation

– Det här är ett resultat av vår strategiska satsning att bygga upp internationell specialistkompetens inom innovationsledning parallellt med utveckling och paketering av vår egenutvecklade metod Innovation Due Diligence, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business AB.

Projekten har sin tonvikt i länder som Tyskland, Spanien och Italien i samarbete med stora industrikoncerner som Siemens, Fiat, Outukumpu och Volvo Construction Equipment och uppgår till ett sammanlagt värde av 8,6 miljoner kronor över tre år.

– Anledningen till att vi har lyckats är för att våra kunder får dra fördel av den strukturerade processen som vi arbetar med. Vi tar fram kritisk information som formar ett tidigt beslutsunderlag som ökar innovationens möjlighet att lyckas på marknaden. Det är avgörande för att få loss resurser och medel inom forskningsrelaterad produktutveckling, säger Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business AB.

LTU Business har under ett halvår fört nära kundsamarbeten inför ansökningsfasen för att maximera utdelningen till innovationerna vilket har lett till en god ordergenomströmning.

– Norra Sverige är en ledande region i Europa på innovation och den här ordern stärker universitetet, LTU Business och regionens unika position och konkurrenskraft inom området, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business AB.

 Detta inlägg finns i sin helhet på LTU Business hemsida https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business/Nyheter