Luleå tekniska universitet blir Sveriges kontakt för planetforskning i Europa

Luleå tekniska universitet blir Sveriges kontakt för planetforskning i Europa

Som nationell kontaktpunkt blir Luleå tekniska universitet Sveriges referens i Europlanet. Europlanet är det största forumet för det europeiska samhället i planetvetenskap. Europa är ett av världens största samfund av planetforskare, med över 800 fastanställda akademiker och cirka 3 000 – 4 000 unga forskare i mer än 200 forskargrupper / institutioner, spridda över hela Europa. Europlanet är ett EU-söttat europeiskt nätverk av planetologer och planetologilaboratorier. Det driver också den årliga europeiska planetvetenskapskonferensen.

– Som den nationella kontakten blir vi länken mellan svenska planetforskare och anläggningar och Europlanet och det ger Luleå tekniska universitet en stor synlighet både i Sverige och Europa. Vi är nu ansvariga för att kommunicera med Europlanet om planetvetenskapliga aktiviteter i Sverige, säger Javier Martín-Torres.

Javier Martín-Torres och professor María-Paz Zorzano vid Luleå tekniska universitet, har fått stor uppmärksamhet internationellt, bland annat på grund av att de leder en internationell forskargrupp som har utvecklat instrumentet HABIT. Det är det första svenska instrument som ska placeras på Mars yta.

HABIT har möjlighet att utvärdera bebolighet på Mars och visa om vi kan producera flytande vatten på Mars inför kommande Marsforskning. I ESA:s nästa Marsexpedition, ExoMars 2020, ingår dels en ny marsfarkost, en så kallad rover, och dels en ny rysk rymdplattform till vilken två europeiska mätinstrument valts ut, varav ett är HABIT.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news