Luleås stadskärna växer

Stadskärnan i Luleå växer enligt Cityindex, en rapport och modell för mätningar av stadskärnors utveckling avseende kommersiella verksamheter. Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Luleå Kommun. Vinnarbranschen i stadskärnan är dagligvaruhandeln som med råge slår rikets genomsnittliga tillväxt.

Luleås stadskärna växer enligt Cityindex som är en ny rapport och modell för mätningar av detaljhandel, restaurang, hotell och kommersiell service i stadskärnan. Rapporten visar att omsättningen i Luleå stadskärna ökat med 1,7 procent under 2015-2016. Dagligvaruhandeln är den bransch som ökat mest. Tillväxtsiffrorna för Luleå är klart högre än genomsnittet för riket. Den bransch som visar lägst tillväxt är beklädnad och kommersiell service. Handeln är även en faktor som bidragit till stadskärnans positiva utveckling.
– Det är roligt att se att Luleå city har en positiv utveckling samtidigt som vi har en bra balans mellan city och externhandeln. I en utökad rapport har vi även sett hur viktiga restaurangnäringen och kvällsekonomin är för staden, säger Emma Aludden, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Dagligvaruhandeln visar stark procentuell tillväxt. Men i kronor mätt är det sällanköpsvaruhandeln som har störst tillväxt. Sällanköpsvaruhandeln (kläder, elektronik och inredning) är den klart största branschen och står för mer än varannan spenderad krona i stadskärnan. Vidare visar rapporten att stadskärnan utgör drygt en fjärdedel av kommunens totala detaljhandelsförsäljning. Stadskärnans utveckling bidrar även till kommunens positiva utveckling som 2016 ligger på 2,1 procent.
– Luleås position som ett regionalt handelscentrum bekräftas i rapporten. Det varierande och breda utbudet samt senaste årens nya etableringar av restauranger och hotell har möjliggjort för fler att besöka Luleå. Vi är fler som går ut och äter på restaurang, både Luleåbor och besökare. Detta blir tydligt i rapporten där både restauranger och hotell ökar sin omsättning, säger Jenny Hellman vd på Visit Luleå.

Emma Aludden, samhällsstrateg, Luleå kommun Jenny Hellman, vd, Visit Luleå, Tobias Rönnberg, analytiker, HUI

Källa Luleå kommun